แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

tt Capture the moment, carry the day
ช่วงขณะหนึ่งที่ต่างกำลังแข่งขัน
Stay with the chase as long as you may
ทำการตามล่านานตราบที่คุณสามารถ

Follow the dreamer, the fool and the sage
ตามแต่ ความฝัน ความโง่ ความฉลาด

Back to the days of the innocent age
กลับไปยังวัยที่บริสุทธิ์

Storybook endings never appear
ที่ยังไม่ได้เขียนตอนจบ

 

 

They're just someone's way of leading us here
เขาคือวิถีของใครคนหนึ่ง อันนำเรามานี่


ttWaiting for wisdom to open the cage

รอคอยความฉลาดเพื่อก้าวสู่โลกกว้าง

ttWe forged in the fires of the innocent age

เราถูกหล่อหลอมในไฟของวัยที่บริสุทธิ์

tt
ประตู อดีตโรงเรียนศิริวิทยากร

Back at the start it was easy to see

กลับไปยังจุดเริ่มต้นจึงง่ายที่จะเห็น
tt


No one to own to, nowhere to be
ไม่มีใครที่จะห่วงถึงไม่มีที่ที่เป็น

tt


Deep in the heartlands a sad memory calls to me (calls to me)

ลึกลงไปในก้นบึ้งความทรงจำที่แสนเศร้านั้นเรียกร้อง
tt


Fretful horizons, worrisome skies

จากข้างหน้าที่น่าเบื่อ ความกังวลครอบคลุม
tt

Tearful misgivings burning your eyes

ดวงตาคลอไปด้วยน้ำตาจากความกังวล
tt

Yearnings unanswered, reckon the wage you pay

ไม่มีคำตอบของราคาแห่งความปราถนา
tt

To recapture the innocent age
เพื่อกลับไปยังวัยที่บริสุทธิ์
tt

Fretful horizons, worrisome skies
Tearful misgivings burning your eyes
Yearnings unanswered, reckon the wage you
Pay to recapture the innocent age

tt

***
เรามานี่
เพราะใครบางคนนำทาง
จากวัยบริสุทธิ์ที่มีความสุข
ให้รู้คิด เป็นผู้ใหญ่
ต้องใช้อีกมากเท่าไหร่
จึงจะกลับไปยังวัยบริสุทธิ์ได้อีก

***
3 พฤศจิกายน 2555
tt

tttt

tt


tt

ttขอบคุณภาพจาก
คุณนฤมล และ คุณเฉลิมชัย ศ.ว.ก.18

ที่มา:http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuk-tukatkorat&month=05-11-2012&group=39&gblog=746

 

 

Go to top