แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
korat_news

 

korat_news

วันนี้( 17 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งใน 27 อำเภอจาก 32 อำเภอ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องระดมรถบรรทุกน้ำ ออกไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เช่นเดียวกับชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านกระโดน ต.หนองไข่น้ำ ราษฎรกว่า 300 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำในบ่อสาธารณะประจำหมู่บ้านแห้งขอด ต้องขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้มานานกว่า 1 เดือน ทำให้ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมา ต้องสั่งการให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา นำรถบรรทุกน้ำ 11 คันนำน้ำกว่า 1 แสนลิตร ไปแจกจ่าย โดยชาวบ้านหลายคนได้นำรถเข็นบรรทุกถังน้ำมาเข้าคิวรับน้ำ เพื่อนำไปใช้สอยในครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อน

korat_news

korat_news
นายวินัย เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  27 อำเภอ 207 ตำบล 2,2172 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 126,497 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 863,433 ไร่ มาตรการช่วยเหลือประชาชนได้สั่งการให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำให้จัดหาน้ำมาแจกจ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ให้ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้โดยเด็ดขาด รวมทั้งจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำในชุมชนหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน ส่วนพื้นที่เกษตรที่เสียหายจากภัยแล้ง ก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของราชการ

korat_news

korat_news
ผวจ.นครราชสีมา กล่าวอีกว่า ขณะนี้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินของจังหวัด 50 ล้านบาท ได้อนุมัติใช้จ่ายไปเกือบหมดแล้ว ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน จังหวัดกำลังเสนอเรื่องเพื่อขอรับเงินเพิ่มอีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 100 ล้านบาท เพื่อสำรองช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนแล้ว ทั้งนี้พื้นที่ใดที่ประสบภัยแล้ง ก็ให้ส่งเรื่องเสนอขอความช่วยเหลือมาที่ทางจังหวัดได้ทันที.

{youtube width="550"}s5wC31iloDw{/youtube}

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/thailand/178812

 

Go to top