แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

korat_news

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนคราชสีมา ร่วมกับ หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน และตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแห่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้ง นี้การจัดงานได้มีผู้ประกอบการมากกว่า 90 แห่ง มาเปิดบูธรับสมัครงาน และบางผู้ประกอบการก็ได้ตั้งโต๊ะสัมภาษณ์งานเพื่อรับทราบผลการสมัครงานได้ ทันที ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 6,500 อัตรา โดยแยกเป็น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้นกว่า 3,600 อัตรา , ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีกว่า 2,800 อัตรา และไม่ระบุระดับการศึกษา กว่า 200 อันตรา ซึ่งภายในงานยังมีบูธสำหรับฝึกอาชีพอิสระ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีพ ทั้งนี้ผู้ที่พลาดไปสมัครงานในวันดังกล่าวสามารถไปดูรายละเอียดและสมัครได้ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาในวันเวลาราชการ

 

ที่มา:http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99/198345/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B26-5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2

 

Go to top