แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_culture

 อำเภอสูงเนิน เป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมหลายแห่งเชื่อกันว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมในยุคโลหะของภาคอีสานตามศิลาจารึก ซึ่งมีหลักฐานการค้นพบที่โบราณสถานเมืองเสมา (ต.เสมาในปัจจุบัน) สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 2,000 ปี และเป็นที่ตั้งเดิมของเมืองโคราชอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันอำเภอสูงเนินได้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ชาวอำเภอสูงเนินจึงได้จัดงานประเพณี “กินเข่าค่ำ” ของดีเมืองสูงเนินขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นต้นกำเนิด ของเมืองโคราช

korat_culture
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวจังหวัดนครราช สีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาล อบต. และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอสูงเนิน ร่วมกันจัดงาน ประเพณี “กินเข่าค่ำ” ของดีเมืองสูงเนิน ครั้งที่ 16 ขึ้นในวันที่ 8-9-10 มี.ค. 2556 นี้ เนื่องจากอำเภอสูงเนินเป็นดินแดนที่ตั้งชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่ อารยธรรมยุคโลหะ มีอายุกว่า 2,000 ปี มีความเจริญต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดีในปี 1200 ปรากฏหลักฐานคือเมืองเสมา เสมาธรรมจักร และพระพุทธไสยาสน์ศิลา (พระนอน) ยาวที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับที่ตั้งของเมืองเสมานครโคราฆะปุระ ที่นำมาร่วมด้วยเป็นเมืองนครราชสีมา โดยวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยามเย็นค่ำหลังเลิกจากการทำงานทุกคนในครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวงรับประทาน อาหารร่วมกันกับ ผู้เฒ่า ผู้แก่ หรือที่ชาวโคราชเรียกกันว่า “กินเข่าค่ำ” หรือหากมีอาหารที่พิเศษก็จะตักแบ่งให้กับเพื่อนบ้านด้วยถือเป็นประเพณีอันดี งามมาตั้งแต่โบราณ
korat_culture

korat_culture
นายกิตติพงศ์ พงส์สุรเวท ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ฝ่ายจัดการแสดงกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้จัก ศรีจนาศะปุระดินแดนแห่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตและยังเป็นการส่งเสริม ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานอันเก่าแก่และประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่อำเภอสูงเนินต่อไป ปัจจุบันอำเภอสูงเนินเจริญรุดหน้าก้าวเข้าสู่ในบริบทสังคมอุตสาหกรรมที่มี โรงงานเกิดขึ้นมากมาย กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม จนชนรุ่นหลังหลงลืมประเพณีอันดีงามของชุมชนไป ฉะนั้น งาน “กินเข่าค่ำ” จึงเป็นการจัดงานเพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของชาวโคราช และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวโคราชได้เหลียวหลังแลหน้า เหลียวหลังดูวิถีทวารวดีด้วยการนั่งรับประทานอาหารเย็นแบบไทย ๆ พร้อมชมการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง ชุด “ศรีจนาศะปุระ” และแลหน้า ชมการแสดงนิทรรศการภาคอุตสาหกรรม ชมการประกวดและจำหน่ายสินค้า โอทอป ชมตลาดย้อยยุคและนิทรรศการของตำบลต่าง ๆ ที่แต่ละตำบลจะจัดการแสดงแบบย้อนยุคด้วยการแสดงการบวชนาค เรียกขวัญนาค การแสดงการคลอดลูกแบบโบราณ และการกล่อมลูกนอน การแสดงวิถีชีวิตของชาวชนบท นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วยกิจกรรมบันเทิงและกีฬาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา เพื่อการท่องเที่ยว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์ การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดธิดากินเข่าค่ำและการแสดงฟรีคอน เสิร์ตของศิลปินชื่อดังแห่งยุคสะท้อนให้เห็นถึงทวารวดีในบริบทสังคม อุตสาหกรรมของอำเภอสูงเนิน

korat_culture

นายสุหฤทธ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา กล่าวเสริมอีกว่า ก่อนเข้าเที่ยวชมงานท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ เทวสถาน ชมพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) หินทรายแดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสมา-ธรรมจักรสมัยทวารวดี โบราณสถานเมืองเสมา (อยู่ที่วัดคลองขวาง หมู่ 3 ต.เสมา) ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก (สถานที่จัดงานกินเข่าค่ำ) ปราสาทเมืองเก่า (อยู่บ้านเมืองเก่า ต.โคราช) ตลอดจนขึ้นเที่ยวชมน้ำตกวะภูแก้ว ดินแดนปฏิบัติธรรมวะภูแก้ว จุดชมทัศนียภาพภูผาสูง (อยู่ที่หมู่ 6 ต.มะเกลือใหม่) และสถานที่พักผ่อนที่สวยงามอีกมากมาย แบบวันเดียวเที่ยวชมทุกที่ ตกเย็นกลับเข้ามาเที่ยวชมงานรับประทานอาหาร “กินเข่าค่ำ” แบบอีสานขันโตกนั่งกับพื้น ชมการแสดงแสงสีเสียง “ชุดศรีจนาศะปุระ” ดังคำขวัญของอำเภอสูงเนินที่ว่า

ถิ่นเดิมโคราช    พระพุทธไสยาสน์ศิลา
ธรรมจักรล้ำค่า    ปราสาทหินโบราณ
ส้มโอหวานรสดี    ประเพณีกินเข่าค่ำ
แดนธรรมวะภูแก้ว

korat_culture

กิจกรรมท่องเที่ยวของท่านในช่วง 3 วันนี้ นอกจากท่านจะได้รับความสุข อิ่มเอิบกับบรรยากาศของรอยอารยธรรมของขอมโบราณสถานแล้ว ท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของผู้มาเยือน และที่สำคัญปีนี้คณะผู้จัดงานได้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง แห่งปีมหามงคลสมัยในโอกาสที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา อีกด้วย ขณะที่ชาวอำเภอสูงเนินกำลังรอต้อนรับการมาเยือนของท่านด้วยไมตรีจิต ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่การปกครองส่วน อำเภอสูงเนิน โทร. 0-4441-9259.

ดำรงค์ สุวรรณปักษ์

ที่มา:
http://www.dailynews.co.th/thailand/187433

 

Go to top