แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_around

เมืองโคราชของเรานั้น มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันออกให้กับประเทศสยาม   บนเส้นทางประวัติศาสตร์นั้น...ได้จารึกไว้ด้วย..เลือด...เนื้อ...และวิญญาณที่กล้าหาญเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้อยู่สืบทอดมาตราบจนกระทั่งลูกหลานปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korat_around

 

 

เครื่องบวงสรวง

550

พระครูสุตกิจสารวิมล เจ้าอาวาส      วัดใหม่สันติkorat_travel

 

 

 

พระคุณเจ้าที่มาสวดในงาน

korat_travelkorat_travel

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

korat_travel

 

 

บายศรีพญานาค  ฝีมือหลวงพี่อาร์ม

korat_travelkorat_travel

 

ประธานในพิธีจุดธูปเซ่นไหว้ดวงวิญญาณรอบคูเมือง

 

 

 

korat_travel

คุณสุบงกช  ประธานหอการค้า  จุดธูปบวงสรวง

korat_travel

korat_travel

พิธีพราหมณ์

korat_travel

korat_travel

korat_travel

 

คณะศิษย์และประชาชนร่วมบวงสรวง

 

 

 

เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณของบ้านเกิดเมืองนอน  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนชาวโคราช ท่านเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะศิษย์วัดใหม่สันติ  ต.มะเกลือใหม่  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมาขอเชิญชวนชาวโคราชร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงคูเมืองเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านท้าวสุรนารีและบรรพชนที่ได้สูญเสียชีวิตจากการสู้รบปกป้องเมืองโคราช

 

 

 

 

 

korat_travel

รำบวงสรวง

พร้อมทั้งปลดปล่อยดวงวิญญาณของเหล่าอริศัตรูที่เสียชีวิต... อยู่รายรอบกำแพงเมือง...และคูเมือง....ซึ่งยังคอยรบกวนอยู่...ให้ได้ไปสู่สุคติ...........อันจะเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่   ทำให้เมืองโคราชมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านประชาชนชาวโคราชจะมีความสุขความเจริญและมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันสืบไป.

 

ที่มา:
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=422529

 

Go to top