แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ตรวจสอบข้อมูล KORAT PROMP หรือ โคราชพร้อม ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนวัคซีนโควิด19 (COVID-19) โดยเฉพาะของชาวจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งในระบบโคราชพร้อมจะมี 2 ส่วน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
ที่มีวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

  1. กรอกเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
  2. กด ตรวจสอบ

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

เลือกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต จากนั้นทำการกรอกเลขบัตร
กรอกเลข HN (ถ้ามี)
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีโรคประจำตัว
- ครู บุคลากรในสถานศึกษา และสถานรับเลี้ยงเด็ก
- ประชาชนทั่วไป 18-59 ปี
จากนั้น ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
- คำนำหน้าชื่อ
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย หรือ ENG
- วันเกิด
- ที่อยู่
- เบอร์ติดต่อ
จากนั้นให้ระบุข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีน ที่ต้องการ โดยระบุ
- ระบุอำเภอ
- เลือกจุดบริการ
กดคำว่า “+ลงทะเบียน”

Go to top