แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

หามาให้แล้วครับ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อประสานขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือนะครับ  เบอร์นี้ครับ : 0-2879-3095 หรือ 0-2879-3077

 

songklan lawyer

หรือหากโทรเบอร์ของทนายความสงกรานต์ไม่ได้ ก็ไปส่งข้อความที่ facebook นี้นะครับ :https://www.facebook.com/pid.thong.larng.pra?fref=ts

เสียสละสุขส่วนตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ฟังประวัติของทนายสงกรานต์แบบเต็มๆ น่ารู้และเป็นประโยชน์

เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เคยศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เคยศึกษา นิติศาตร์ ที่ มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์
เคยศึกษา การเมืองการปกครอง ที่ สถาบันพระปกเกล้า
เคยศึกษา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เคยศึกษาที่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
อาศัยอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

แต่เบอร์โทรของทนาย นี่หายากมากๆครับ และคิดว่าคงไม่ได้ลงไว้ในเว็บใดๆเลย ทางแอดมินก็ลองติดต่อไปทางเฟสหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับการตอบ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้แล้วครับ

Go to top