แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

chr

  ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ห่างจาก ภูชี้ฟ้าประมาณ 30 ก.ม. เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง

 

   ลักษณะของดอยผาตั้งเป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของดอยผาตั้ง ไม่ว่าจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า ชมพระอาทิตย์ อัศดง ยามเย็น มองเห็นดวงตะวันกลมโตสีส้มฉูดฉาดค่อยๆ ลับทิวเมฆลงไปตามแนวสันเขายิ่งงดงาม ประทับใจ ในช่วงเวลาทุกวันที่ 31 ธ.ค. – ต้นม.ค. ของทุกปี จะมีเทศกาล ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน

cru

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนดอยผาตั้ง

  1. จุดชมวิวผาบ่องประตูสยาม เป็นหน้าผาหอนขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประจู เป็นช่องทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
  2. ศาลาเก๋งจีน- พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ -ป่าหินยูนนาน ถัด จากช่องผาบ่องขึ้นไปอีกราว 15 เมตร จะเป็นเนินที่ประดิษฐานพระพุทธมังคลานุภาพลาภสุข สันติและ ศาลา ทรงเก๋งจีน อนุสรณ์สถานของนายพลหลี่ ผู้นำ ทจช. ในอดีต จากเนินตรงนี้เดินลงไปอีก 30 เมตร ก็จะพบทางขึ้น ไปชม ป่าหินยูนนาน ซึ่งเป็นหินรูปทรงลักษณะ คล้ายภูเขาในประเทศจีนที่มีรูปทรงสูงๆ หลายแหลมขึ้นสลับ ซับซ้อนสวยงามมาก
  3. จุดชมวิวช่องผาขาด เป็นขุดชมวิวที่อยู่ใกล่วิวผาบ่องประตูสยาม ที่ขาดแยกจากกันเป็นช่องมองลงไปเห็น ทิวทัศน์ ประเทศลาวและสายแม่น้ำโขงได้ชัดเจน
  4. จุดชมทะเลหมอกเนิน 102 จาก จุดผาขาดเดินขึ้นดอยต่อไปยัง เนิน 102 ระยะทางกว่า 300 เมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดตา  เป็นละลอกคลื่นอยู่ไกลๆ
  5. จุดชมทะเลหมอกเนิน 103 เป็น เนินเขาอีกลูกบนดอยผาตั้ง อยู่ห่างจากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามจะเป็น จุดชมทะเลหมอกที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดกว่าทุกยอดบนดอยผาตั้ง เพราะจะชมทะเลหมอกได้กว้างไกลแบบพาโนรามา

ดอยผาตั้ง

cru

การเดินทางไปดอยผาตั้ง

โดยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากจังหวัด เชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020) 45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวง 1155)17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 3 บนดอยผาตั้งมีที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร สามารถไปเที่ยวได้ตลอดปี

ที่พักดอยผาตั้ง


ผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท – โทร 087 191 5037 http://www.phatang.com

อาซาเลีย การเด้นท์ – โทร 089 561 3011  http://www.doiphatang.com/a-salia.html

เหมยฮัว – โทร 087 191 8808 http://www.doiphatang.com/meyhwua.html
พัชรี รีสอร์ท – โทร 081 950 5731 http://www.doiphatang.com/putcharee.html

บ้านกาแฟ – โทร 08 4894 1608 , 08 6924 7038 http://www.doiphatang.com/baancoffe.html
ผาตั้ง รีสอร์ท – โทร 084 894 1608
ร่มฟ้าสยามฮิลล์ – โทร 089 851 8743

cru

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบดอยผาตั้ง
- คุณ Note116 จาก http://www.pixpros.net
- http://travel.kapook.com
- http://www.phucheefah.com
- คุณ Llg..K8 จาก http://www.pixpros.net/

ที่มา:http://www.thaitripguide.com

 

Go to top