แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
korat_travel

 ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2556 (ททท.)

ททท. ขอเชิญร่วมตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งสถาปัตยกรรมขอมโบราณ พร้อมรับสิริมงคลแห่งศิวะเทพบนเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ 4 - 6 เมษายนนี้
travel
จังหวัด บุรีรัมย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง" ประจำปี 2556 ในวันที่ 4 – 6 เมษายน 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วย ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอม ที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ที่อาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปของธรรมชาติ จนก่อให้เกิดความอัศจรรย์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาท หิน นั้นคือ ปรากฏการณ์ที่ในรอบ 1 ปี จะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น – ตก ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทหินพนมรุ้งอย่างน่าพิศวง ด้วยความเชื่อนับพันปีที่ปราสาทหินแห่งนี้ เป็นศาสนสถานที่สร้างถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บนเขาภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล

korat_travel

บริเวณปราสาท คือ เขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่าง คือ โลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงนับว่าเป็นสิริมงคลและบารมีแก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสแสงอาทิตย์แรกแห่ง วันผ่านช่องประตูทั้ง 15 บานแห่งพนมรุ้ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงกำหนดจัดงานประเพณี "ขึ้นเขาพนมรุ้ง" ขึ้นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่าน 15 ช่องบานประตูปราสาทหินพนมรุ้ง (วันที่ 4 - 6 เมษายน 2556 เวลา 06.10 น.), พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง (วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 07.09 น.), ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ (วันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.), รับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน “โฮปบายดินเนอร์” และชมการแสดงแสง สี เสียง (วันที่ 5 – 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น.) รวมถึงเลือกชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP

korat_travel
สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4461 8654, 08 1753 3879, ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4461 1957, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทรศัพท์ 0 4461 1251 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4447 - 8

 

ที่มา:http://travel.kapook.com/view58944.html

 

Go to top