แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_museum

 "อนุสรณ์สถานแห่งศรัทธา และบารมีทานอันยิ่งใหญ่"
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งศรัทธาและบารมีทานอันยิ่งใหญ่ของหลวง พ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชนทั่วทุก สารทิศ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดบ้านไร่ที่ได้จารึกตำนานของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ภิกษุ “ ผู้บริสุทธิ์ ” แห่งด่านขุนทด เพื่อเป็นแบบอย่างให้สาธุชนได้เจริญรอยตามปณิธานแห่ง “ทานบารมี” ของหลวงพ่อคูณให้คงอยู่ ตราบนานเท่านาน

เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
วันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น.

 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงเขื่อนลำตะคอง ขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 (ไปจังหวัดชัยภูมิ) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านขุนทด พอถึงอำเภอด่านขุนทดให้ท่านขับตรงไปอีก จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2217 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 11 กิโลเมตร ก็จะถึง “วัดบ้านไร่” และพอเข้าไปจอดรถในวัด ทางซ้ายมือของวัดจะเห็นเคหะสถานตั้งตระอ่านน่าเกรงขามนั่นก็คือทีี่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ มีลานจอดรถกว้างขวางภายในวัด
museum
พิพิธภัณฑ์หลวง พ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่วัยเยาว์ การอุปสมบทเป็น พระภิกษุ วัตรปฏิบัติในสมณเพศที่ถือสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา แรงศรัทธามหาชนที่มีต่อหลวงพ่อคูณ รวมทั้งการบริจาค ทานจำนวนมหาศาล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและบางส่วนใน ต่างประเทศ

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้สะท้อน เรื่องราวต่าง ๆ ของหลวงพ่อคูณผ่านภาพจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่า ภาพชีวิตในอดีต สิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากมายซึ่งผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย อัฐบริขารและเครื่องใช้จำเป็นในการครองสมณ เพศ ภาพเสมือนจริงที่จำลองบรรยากาศการออกธุดงค์ของหลวงพ่อคูณเพื่อแสดงให้เห็น ถึงบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ ประติมากรรมที่สื่อถึงผลบุญของการให้ทานอันเป็นวัตรปฏิบัติสำคัญของหลวงพ่อ และมหาทานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคูณที่ ได้บริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเมื่อละสังขาร หลวงพ่อคูณได้บริจาคร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์ใน การศึกษา แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในวิถีสันโดษอันเป็นวัตรปฏิบัติที่หลวงพ่อคูณได้ ยึดถือมาตลอด

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดบ้านไร่ที่ได้จารึกตำนานของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ภิกษุ “ ผู้บริสุทธิ์ ” แห่งด่านขุนทด เพื่อเป็นแบบอย่างให้สาธุชนได้เจริญรอยตามปณิธานแห่ง “ทานบารมี” ของหลวงพ่อคูณให้คงอยู่ ตราบนานเท่านาน
ลำดับการเขาชม แบ่งโซน ทั้งหมด 11 โซนดังนี้
โซน 1 ศรัทธามหาชน
โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน
โซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ
โซน 4 ตั้งจิตช่วยคนพ้นทุกข์
โซน 5 ออกธุดงค์
โซน 6 พัฒนาวัดบ้านไร่
โซน 7 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว
โซน 8 มรดกทาน มรดกธรรม
โซน 9 ทานบารมีทวีคูณ
โซน 10 เครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี
โซน 11 ให้แล้วรวย

หาก ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ครบทุกโซนแล้ว บริเวณรอบนอกจะมี สิ่งของที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อคูณจำหน่ายให้บูชาอีกจำนวนมาก เช่น เหรีียญรุ่นต่างๆ กำไล ตะกรุด ปลายจีวร อีกด้วย

 

Go to top