แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_travel

 

การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น กอปรกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่มีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ พร้อมทั้งยังมีสภาพภูมิประเทศที่โดดเด่น สวยงาม การท่องเที่ยวในภาคอีสานจึงนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์ เพราะภาคอีสานนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมอันทรงคุณค่าของไทย
korat_travel
นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยปี 2556 จะเน้นด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งจะเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งยังคงเน้นแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยปลูก จิตสำนึกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นการทำงานเชิงบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคส่วนต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว
korat_travel
“หากจะโฟกัสลงไปเฉพาะพื้นที่ตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการดำเนินงานเชิงรุกที่ผ่านมา ด้วยการจัดงานส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมและงานประเพณีโดยมุ่งเน้นนำเสนอการเป็นแหล่งเรียนรู้ และอารยธรรมโบราณของประเทศไทย การจัดทำเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com สามารถสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ค่อนข้างมาก เมื่อผนวกกับการส่งเสริมการประชุมสัมมนาในพื้นที่และการเพิ่มความสะดวกในการ เดินทางด้วยการให้บริการแบบ Fly’n Ride ของสายการบินนกแอร์ที่เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดนครพนม และสกลนครและเชื่อมโยงการเดินทางโดยรถโค้ชต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นจึงเป็นโอกาสของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2556 จะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี”
korat_travel
นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “ความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ปัจจุบันครอบคลุม 20 จังหวัดจึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจไม่แพ้ภาคใด ๆ ของประเทศไทย ทั้งในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอู่อารยธรรมอันงดงาม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

“อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปเยือน 20 จังหวัดภาคอีสานให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันภาคอีสานมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกจำนวนมาก ที่ผ่านมา ททท. ได้สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงชุมชนโดยรอบที่ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการใน พื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาค สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านชุมชน”
korat_travel

korat_travel
ไฮไลต์หลักของงานจะได้พบกับ 6 โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่ โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี โซนศรัทธา บารมี อริยสงฆ์ โซนชิคแอนด์ชิล โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน และโซนตลาดอีสานแซบ ชมงานบุญประเพณีต่าง ๆ จากต้นตำรับ อาทิ ประเพณีบุญแห่ต้นกระธูปและสาธิตการทำต้นกระธูป ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการสาธิตการทำตุ้มนก ตุ้มหนู สาธิตการทอผ้าไหมยกทองจากหมู่บ้านท่าสว่าง และไหมแพรวา สินค้าพื้นเมือง และ โอทอป ของที่ระลึกของอีสาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และสาระความบันเทิง ในรูปแบบของการแสดงภาคอีสานมากมาย การแสดงดนตรี แบบวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินอีสานขนานแท้พื้นที่การจัดงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 60 บูธ พื้นที่จำลองวิถีชีวิตและสาธิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน 6 โซนมหัศจรรย์สุดยอดแดนอีสาน และพื้นที่การแสดงวัฒนธรรม รวมศิลปินพื้นบ้านอีสานดีเด่น

เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556 (Amazing I San Fair 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2556 เวลา 10.00-20.00 น. ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

 

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/article/725/179256

 

Go to top