แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_travel

 

บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 450 เมตร ติดอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีพื้นที่มากกว่าล้านไร่ และเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง สถานที่แห่งนี้..คือที่ตั้งของชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ แหล่งเกษตรปลอดสารเคมีครับ

สารพันพืชผักถูกหว่านเพาะสู่ผืนแผ่นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุ ผ่านกระบวนการดูแลตามธรรมชาติ ไร้การเติมแต่งสารเคมี ก่อนส่งผ่านปรุงเป็นเมนูสุขภาพ จานอร่อย ให้พวกเราได้ลิ้มชิมรสกัน ..การันตีแหล่งที่มาแหล่งวังน้ำเขียว..ดินแดนผักสดกรอบ ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคย..

โฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์

 

ที่ตั้ง

หมู่ 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

ประวัตพอสังเขปและสภาพทั่วไปของชุมชน

บ้านสุขสมบูรณ์เดิมมีชื่อว่า บ้านห้วยขมิ้น เนื่อง จากมีที่อยู่อาศัยติดกับลำห้วยขมิ้นซึ่งมีต้นขมิ้นเหลืองกระจายรอบลำห้วย จำนวนมาก จนเมื่อพ.ศ.2529 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน และเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ และจากความคิดริเริ่มของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล ที่เห็นว่าบ้านสุขสมบูรณ์นั้นมีความอุดมสมบูรณ์และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในปี พ.ศ.2549 จึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ โดยจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวเลือกชมตามสะดวก

ชุมชนในพื้นที่ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำไร่มัน ทำไร่ข้าวโพด ปลูกแตงกวาทำไร่พริก ทำผักปอดสารพิษ ทำเห็ดหอม ปลูกดอกเบญจมาศ ทำสวนผลไม้ ทำบ้านพักโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์นับถือศาสนาพุทธ

ข้อควรปฏิบัติของชุมชน เช่น มีข้อห้ามหยุดการใช้เครื่องขยายเสียง เวลา 22.30 น. เป็นต้น

 

รางวัลที่ได้รับ

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ทีมงาน TLC ขอเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว สำหรับโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีิวิตชาวบ้านสุขสมบูรณ์กันครับ

โปรแกรมท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ที่นำเสนอ

  • ชมสวนดอกเบญจมาศ ชมสวนผักปลอดสารพิษ
  • ชมสวนผักไร้สารพิษไร่ ป.ปราการ
  • ผักปลอดสารพิษสวนลุงไกร
  • วังน้ำเขียวฟาร์ม
  • ชมผาเก็บตะวัน ในเขตอุทยานทับลาน ชมทิวทัศน์ ในเขตอุทยาน

 

กิจกรรมท่องเที่ยว

กิจกรรมการยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

เส้นทางท่องเที่ยว

 

เมนูอาหารที่แนะนำ เช่น

น้ำพริกเห็ด ,ผัดกุ้งรวมมิตร ,ปลานิลท่องน้ำตก ,ผัดเห็ดหอมสี่สหาย ,ลาบเห็ดสามอนงค์ ,น่องไก่ลุยสวน เป็นต้น เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เมนูอาหารที่แนะนำครับ

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าที่พักโฮมเสตย์ 200 บาท/คน/วัน

ค่าอาหาร มื้อกลางวัน/เย็น มื้อละ 100 บาท/คน

,มื้อเช้า 50 บาท/คน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลง)

บริการนำเที่ยวโดยรถแต็ก 500 บาท/คัน

(นั่งได้ 10 คน/คัน) พาเที่ยว : ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักปลอดสาร แปลงดอกเบญมาศ และชมผาเก็บตะวัน

 

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ไปบ้านสุขสมบูรณ์

ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล โฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์

คุณนรินทร์ ถึงกลาง                โทร. 08-1977-7961

คุณบังอร                                 โทร. 08-6879-6237

คุณประโพธ ใยบัวเทศ            โทร. 08-9043-2720

ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร || ท่องเที่ยววิถีไทย

ที่มา:http://www.tlcthai.com/travel/11152

 

Go to top