แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

soul หนังสือเล่มโตหนัก5กิโล ปกแข็ง พิมพ์กระดาษอาร์ตหนา ๖๐๐ กว่าหน้า สี่สีงามทุกรายละเอียด และทุกเล่มมีรหัสกำกับ ลงลายมือชื่อด้วยตัวเจ้าของเอง

 ทั้งหมดนี้คือ ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ ของ โชค บูลกุล ทายาทคนโตแห่งฟาร์มโชคชัย ได้รวบรวมภาพและข้อมูลวัตถุมงคลในครอบครอง อันเป็นเหรียญทองคำหลักๆ ซึ่งหาในวงการได้ยาก ทั้งเหรียญพระพุทธ เหรียญพระคณาจารย์ เหรียญเทพยดา และเหรียญพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนผ่านการตรวจสอบคุณค่ามาตรฐานแล้วว่า เป็นของแท้
soul
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น ๑๒ ตอน ว่าด้วยไทม์ แมชชีน, หลักคิดในการสะสม, เป้าหมาย การลงทุน การพิมพ์, 

ประเภทเนื้อต่างๆ และชุดเบญจภาคีตรียัมปวาย, ประเภทที่ระลึก และชุดเบญจภาคีเหรียญพระพุทธที่ระลึกรุ่นเก่า,

ประเภทเหรียญพระธรรมที่ระลึก, ประเภทพระคณาจารย์ที่ระลึก และชุดเบญจภาคีพระคณาจารย์ อาจารย์เภา ศกุนตะสุต "กลั่น หนัง คง โคล่ ขาว?

ที่ระลึกพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์, ประเภทเทพยดาองค์ต่างๆ, ชุด ๑๕ เหรียญทองคำในฝัน และปัญจภาคีเหรียญทองคำ ดร.โชค

ของสะสมอื่นๆ และของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางใจ, ผลงาน ความรัก และความภาคภูมิใจ

ผู้เขียนได้กล่าวเจตนาไว้ตอนหนึ่งว่า 

"ปรารถนาให้หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษ เป็นวาระสำคัญของชีวิต และยังสะท้อนการคิดแบบเด็ก ทำแบบผู้ใหญ่ของผมในรูปแบบหนังสือมงคล ที่ผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครคิดทำอย่างนี้มาก่อน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา สาระ เพื่อจะได้ความเพลิดเพลินจากการอ่าน ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ

"เพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกเกียรติประวัติ ความภาคภูมิใจของผลงาน และความทรงจำดีๆ ของตัวเอง

"เป็นการสร้างบันทึกทรัพย์สินอย่างมีหลักการ เพื่อส่งมอบให้กับผู้เป็นเจ้าของในอนาคต ให้ทราบถึงประวัติ หลักฐาน ความเป็นมา และตระหนักถึงคุณค่าทรัพย์สินทั้งหมด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ทุกอย่างที่บันทึกไว้จะไม่บิดเบือนตามเจตนารมณ์เจ้าของเดิม

และประการสุดท้าย "สำคัญที่สุดคือ มีความตั้งใจที่จะใช้แจกในงานศพของผมเอง?
soul
หนังสือชุดนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในวงการและนอกวงการ แสดงความนิยมชมชื่นไว้มาก กับงานสะสมและงานผลิตอันเป็นงานพิมพ์ที่ประณีตพิถีพิถัน

ผู้ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองเรียนรู้ สามารถสั่งจองผ่านร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือที่ร้าน มติชนบุ๊ก ในสำนักงาน มติชน ประชานิเวศน์ ๑ ได้แต่บัดนี้

พลิกดูก็เพลิดเพลินดังเจตนาผู้สะสมแล้ว

ที่มา:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352953017&grpid=&catid=08&subcatid=0804

 

 

Go to top