แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

c   ชมรมสุขสม ของ สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ ห้องสมุดการ์ตูนไทย ของ วรวิชญ เวชนุเคราะห์ ร่วมกันจัดตั้งสำนักการ์ตูนไทย ให้บริการ หอสมุดการ์ตูนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยแพร่และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรัก เชิดชู และภาคภูมิใจในการที่จะรักษามรดกไทยนี้ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อการ์ตูน และช่วยเหลือสังคม โชว์การ์ตูนเก่าตั้งแต่ปี 2470 มากกว่า 10,000 เล่ม รวมทั้งการ์ตูนไทยเล่มที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุถึง 85 ปี

 

 

 


หอสมุด การ์ตูนไทย เก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : สำนักการ์ตูนไทย จารึก 4 กลยุทธ์พิทักษ์มรดกของชาติ

1 . อนุรักษ์ การ์ตูนไทยในอดีตให้คงอยู่สืบต่อไปถึงลูกหลานไทย

2.  เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรัก เชิดชู และภาคภูมิใจในการ์ตูนไทยและศิลปินในอดีต

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อการ์ตูนไทย

4.  ช่วยเหลือสังคม ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่ยากจนมีความสามารถ ทางการเขียนภาพการ์ตูนไทย


หนังสือการ์ตูนไทยสมัยก่อน นับได้ว่ามีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์และสังคมไทย มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับ เด็กไทย มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งสำนวนแบบทางการและสำนวนแบบพื้นบ้าน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี มีคำสละสลวยมากมาย หลายคำเป็นชื่อเรียกที่ปัจจุบันไม่ได้พบเห็นแล้ว ตัวปกหนังสือและลายเส้น

ภายในเล่มจะเน้นภาพมากและเป็นภาพที่วาดได้อย่างสวยงามด้วยพู่กัน เพราะภาพสวยๆเป็นสิ่งที่ชวนให้ เด็กๆอยากดูและอ่าน ซึ่งช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้แตกฉานรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ ทั้งยังนำความรู้วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และคติสอนใจมาสู่เด็กอย่างกว้างขวางอีกด้วย เด็กจะรับรู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว และรวดเร็วยิ่งกว่าอ่านหนังสือแบบเรียน การสร้างหนังสือให้ได้แบบนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่าย

หอสมุด การ์ตูนไทย เก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นักเพราะผู้เขียนผู้ทำต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ ในการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักเด็กอย่างแท้จริง ต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยา ต้องรู้จักถ่ายทอดความรู้พร้อมกันไปกับการให้ความบันเทิง และต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงศิลปอีกด้วย

การ์ตูนไทยสมัยก่อนเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย เด็กและเยาวชนอ่านแล้วหรรษาชอบใจ นี่คือคุณค่าของการ์ตูนไทยในอดีตที่ควรได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป และเผยแพร่ให้เด็กไทยได้รู้จัก รู้คุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน  และภาคภูมิใจที่จะรักษาสืบต่อไปให้ลูกหลานไทยในภายภาคหน้า

เนื่องจากการ์ตูนเหล่านี้ต่างมีอายุนานมากกว่า 40 ปีแล้ว บางส่วนจึงชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา บางส่วนถูกทอดทิ้งทำลายไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก เพราะไม่ทราบถึงคุณค่าของหนังสือ บางส่วนก็จะกระจัดกระจายอยู่กับท่านที่รักและสะสม โดยไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าเก็บอยู่ที่ไหนและ มีอะไรบ้าง ดังนั้นการที่จะดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น ถือว่ายากยิ่ง ต้องใช้เวลาในการสืบหานานพอสมควรและเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้
แน่นอนว่า การค้นหาการ์ตูนที่ทุ่มเทไปนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวประการใด นอกจากนั้นการ์ตูนเก่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีราคาซื้อขายสูงมากในตลาดปัจจุบัน บางเล่มมีราคาหลายหมื่นบาท

เพื่อนๆสามารถหาข้อมูล และความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หอสมุด การ์ตูนไทย เก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ที่  http://wsrifa.blogspot.com/ 

ขอบคุณข้อมูล http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theman&month=10-10-2012&group=1&gblog=249

 
Go to top