แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

v กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมการ์ตูนกรุงเทพฯ2012” (Bangkok Cartoon Festival 2012)ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม ศกนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ลาน Sky Walk และลานMBK Avenue เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกรุงเทพฯโดยใช้การ์ตูนเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่านภายใต้แนวคิด “การ์ตูน...แรงบันดาลใจสู่การอ่าน”ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย พร้อมประกาศเดินหน้าตั้งเป้าคนกรุงเทพฯ ต้องอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

  หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดงาน เปิดเผยว่า โครงการ “มหกรรมการ์ตูนกรุงเทพฯ2012” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การ์ตูนเป็นสื่อกระตุ้นความต้องการอ่านในกลุ่มเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และรู้จักการสร้างจินตนาการรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการ์ตูนและเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการ์ตูนได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ์ตูนอันจะก่อให้เกิดการระดมความคิดของภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์สื่อการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเป้าหมาย

 

c

 

c

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จ จากการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองหนังสือโลก” ครั้งที่ 13 ประจำปี2556 ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับองค์กรภาคีส่งเสริมการอ่าน ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 89องค์กรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าถึงหนังสืออย่างต่อเนื่อง อาทิการเพิ่มพื้นที่การอ่านบนรถโดยสาร บ้านหนังสือ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

c

 

เหตุที่กรุงเทพฯนำการ์ตูนมาเป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน เพราะเชื่อว่าการ์ตูนเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้ง่ายที่สุดเราต้องเริ่มปลูกฝังนิสัยการอ่านนิทาน แล้วค่อยๆ อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นตามช่วงวัยดีกว่าที่ให้เด็กเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมส์ หรือดูโทรทัศน์ การ์ตูนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการในการอ่าน อ่านจบแล้วใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้น การ์ตูนบางเรื่องสร้างให้เกิดความอยากรู้ต่อเนื่องอย่างเช่น เด็กอ่านรามเกียรติ์ฉบับการ์ตูนจบแล้ว ก็อยากที่จะอ่านฉบับที่มีเนื้อหาที่ละเอียดกว่า”

c

 

สำหรับกิจกรรมในโครงการมหกรรมการ์ตูนกรุงเทพฯ2012 แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1CartoonAcademy เน้นสาระ สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการ์ตูน พบกับนิทรรศการ Workshop พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือการ์ตูน ผนังการ์ตูนไม่รู้จบ โซนที่ 2Cartoon Avenue สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจสู่การอ่านประกอบด้วย เวทีกิจกรรม พื้นที่นักอ่านพบนักเขียนการ์ตูน การประกวดคอสเพลย์ “การ์ตูนจากหนังสือ” ประกวดวาดภาพการ์ตูน ในหัวข้อ“ยิ่งอ่านยิ่งฉลาด” มุมถ่ายรูปที่ระลึก พื้นที่จำหน่ายหนังสือและสินค้าเกี่ยวกับการ์ตูนของหน่วยงานภาคีส่วนโซนที่ 3 Cartoon Street Show สร้างสรรค์แสดงศักยภาพเยาวชน เปิดพื้นที่แสดงผลงาน กิจกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ์ตูนของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆร่วมด้วยขบวนมาสคอตและคอสเพลย์ตัวการ์ตูนจากหนังสือของหน่วยงานภาคีร่วมเดินสร้างสีสันและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน

 

งาน“มหกรรมการ์ตูนกรุงเทพฯ 2012” (Bangkok Cartoon Festival 2012)ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life) จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. ณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ลาน Sky Walk และลาน MBKAvenue

 

ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mqdc&month=16-10-2012&group=1&gblog=18

 

 

Go to top