แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_talk

 

แม้ ว่านายพิศณุ นิลกลัด ซึ่งเพิ่งย้ายจากช่อง 7 มาปักหลักอยู่ช่อง 3 ได้จดทะเบียนทำธุรกิจในนาม บริษัท สปอร์ต ทิปส์ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2536 ก่อนนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา (รุ่นพี่ในช่อง 3) อย่างเจ้าของบริษัท ไร่ส้ม จำกัด และนายกิตติ สิงหาปัด เจ้าของบริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด แต่รายได้ทางธุรกิจของนายพิศณุยังเป็นรองนายสรยุทธกูรูเล่าข่าวหลายช่วงตัว

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่านับจากปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปี 2554 บริษัท สปอร์ต ทิปส์ จำกัด มีรายได้รวม 951,824,652 บาท กำไรสุทธิ 17,756,243 บาท โดยเป็นรายได้จากทำสัญญาโฆษณากับธนาคารออมสิน 7 สัญญาวงเงินรวม 30,281,763 บาท

ปีที่มีรายได้มากสุดคือ 2553 รายได้ 100,358,374 บาท กำไรสุทธิ 6,164,354 บาท ปีที่มีรายได้น้อยสุด 2541 จำนวน 31,053,775 บาท กำไรสุทธิ 326,265 บาท

ในจำนวนทั้งหมด 15 ปี ปรากฏว่าขาดทุนสุทธิ 4 ปี คือปี 2554 จำนวน 3,831,808 บาท ปี 2545 จำนวน 1,158,955 บาท ปี 2542 จำนวน 6,367,641 บาท และปี 2540 จำนวน 1,875,261 บาท (ดูตาราง) สินทรัพย์ ปี 2554 จำนวน 82,758,081.66 บาท หนี้สิน 72,134,925.52 บาท

บริษัท สปอร์ต ทิปส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ทุน 1 ล้านบาท บริการด้านโฆษณา ที่ตั้งเลขที่ 108 ถนนประดิพัทธิ์ (ซอย 4) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย.2555 นางวีนัส นิลกลัด ถือหุ้น 65,000 หุ้น ( 65%) นายพิศณุ นิลกลัด 30,000 หุ้น (30 %) นางสาวมนัสวี นิลกลัด 5,000 หุ้น (5%) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ขณะที่นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา บริษัท ชัดถ้อยชัดคำ จำกัด และ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด มีรายได้ในรอบ 8 ปีรวม 2,624,570,323 บาท กำไรสุทธิรวม 1,047,275,753 บาท แบ่งเป็น

บริษัท ชัดถ้อยชัดคำ จำกัด (จดทะเบียน 9 ตุลาคม 2546) รายได้รวม 413,872538.43 บาท กำไรสุทธิรวม 146,965,938.89 บาท มีเพียงปีเดียวคือปี 2546 ที่ไม่มีรายได้และขาดทุนสุทธิ 30,656.86 บาท สินทรัพย์ปี 2554 จำนวน 43,562,336 บาท หนี้สิน 17,545,037 บาท

บริษัท ไร้ส้ม จำกัด (จดทะเบียน 27 กุมภาพันธ์ 2547) มีรายได้รวม 2,210,697,784.67 บาท กำไรสุทธิ 900,309,814.92 บาท สินทรัพย์ปี 2554 จำนวน 230,276,877 บาท หนี้สิน 68,696,478 บาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ระหว่างบริษัท ไร่ส้มโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ คือ ปตท. และ ธนาคารออมสิน และกรมส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง 150,641,584 บาท

ส่วนนายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการ“ข่าว 3 มิติ” บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2551-2554 มีรายได้รวม 75,073,174 บาท กำไรสุทธิรวม 20,957,787 บาท สินทรัพย์ 24,947,835 บาท หนี้สิน 2,990,048 บาท

น่าสังเกตว่านับจากก่อตั้งบริษัทเป็นต้น มา บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี อาทิ ปี 2554 รายได้มากกว่าปี 2553 จำนวน 6,263,011.70 บาท กำไรสุทธิสูงกว่าปี 2553 จำนวน 1,022,993.20 บาท

บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 31 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 นายกิตติ สิงหาปัด จำนวน 60,000 หุ้น (60%) นายจาตุรงค์ สุขเอียด 30,000 หุ้น (30%) นางกรกนก แก้วธรรมชัย 10,000 หุ้น (10%) นายกิตติ เป็นกรรมการ

รวมเม็ด เงินทางธุรกิจ 4 บริษัทของ 3 หนุ่มใหญ่แห่ง“ครอบครัวข่าว 3” มีรายได้ทั้งสิ้น 3,651,468,149 บาท กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,085,989,783 บาท

อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบตัวต่อตัว นายพิศณุกูรูกีฬา น้องใหม่ยังเป็นรองนายสรยุทธรุ่นพี่(ในช่อง3)ประสากีฬาเรียกว่า“หลายช่วงตัว

 

 

 

ข้างบนมันยาวเกินไปย่อๆดีกว่านะครับ

 

นายพิศณุ นิลกลัด จดทะเบียนทำธุรกิจในนาม บริษัท สปอร์ต ทิปส์ จำกัด ทั้งนี้ข้อมูลจากปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปี 2554 บริษัท มีรายได้รวม 951,824,652 บาท กำไรสุทธิ 17,756,243 บาท

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา บริษัท ชัดถ้อยชัดคำ จำกัด และ บริษัท ไร้ส้ม จำกัด มีรายได้ในรอบ 8 ปีรวม 2,624,570,323 บาท กำไรสุทธิรวม 1,047,275,753 บาท

นายกิตติ สิงหาปัด จดทะเบียนทำธุรกิจในนาม บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2551-2554 มีรายได้รวม 75,073,174 บาท กำไรสุทธิรวม 20,957,787 บาท

 

 

www.isranews.org

http://news.yengo.com

 

Go to top