แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_temple

 

จิตรกรรมฝาผนัง'รู้รอบโลก' หนึ่งเดียว ที่ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย : ท่องไปในแดนธรรม เรื่อง / ภาพ โดยไตรเทพ ไกรงู

เรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังตามอุโบสถและวิหาร โดยทั่วไป ส่วนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ชาดก ชุดทศชาติในมหานิบาตชาดก นอกจากนั้นเป็นเรื่องบริวาร เช่น เทพชุมชน นรก สวรรค์ นางฟ้า ท้องฟ้า เมฆ นอกจากนี้ เรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนัง ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่จิตรกรสะท้อนลงไว้ในภาพด้วย โดยมีความมุ่งหมายรับใช้พระพุทธศาสนาด้วยการแสดงออกทางศิลปะ

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเห็นภาพเหล่านี้ตามผนังพระอุโบสถ วิหาร ของวัดต่างๆ ทั่วประเทศจนชินตา แต่จะมีใครกี่คนรู้บ้างว่า ภาพจำนวนไม่น้อยที่เขียนขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วที่สำคัญ คือ ปัจจุบันยังมีความสมบูรณ์อยู่ และยังคงถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติได้เป็นอย่างดี จัดเรียงลำดับตามท้องเรื่องพุทธประวัติที่ได้บันทึกหรือเล่าสืบต่อกันมา

จิตรกรต้องการให้ภาพที่เขียนเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้บังเกิดความ เลื่อมใสศรัทธาและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
korat_temple
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ภาพจิตกรรมฝาผนังนิยมเขียนเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปด้วย ปรากฏเป็นข่าวฮือฮาบนหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง อย่างกรณีศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ วัดทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่วาดภาพหุ่นยนต์ฝ่ายธรรมะเลียนแบบภาพยนตร์ต่างประเทศชื่อดัง "ทรานส์ฟอร์เมอร์ส" รวมทั้งภาพวาดที่ให้ความรู้รอบโลกชนิดที่เรียกว่า "อ่านไม่เบื่อ อ่านไม่เซ็ง" ซึ่งเป็นฝีมือของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

"จิตรกรรมฝาผนังที่วัดทุ่งเสลี่ยม เป็นศิลปะร่วมสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก และศิลปะไทย ถ่ายทอดออกมาสร้างความสนใจในรูปแบบการ์ตูนภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์ส โครงการดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายเดือนนี้ ตอนนี้ก็มีประชาชนพาลูกหลานมาขอเข้าชมกันมากขึ้น ยังไม่มีเสียงสะท้อนในแง่ลบแต่ประการใด" นี่เป็นคำยืนยันของพระครูสุเขตสุทธาลังการ (อลงกรณ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม

ส่วนเหตุผลของการวาดภาพนั้น มาจากประวัติการเดินทางของหลวงพ่อศิลา ตั้งแต่การการค้นพบ การอัญเชิญมาที่วัด และการหายไปของหลวงพ่อศิลา เป็นระยะเวลา ๑๗ ปี กว่าที่จะกลับมาประดิษฐานอยู่ที่วัด ช่วงระหว่างนี้เองคิดว่าหลวงพ่อศิลาเดินทางไปอยู่ประเทศต่างๆ มารอบโลก จึงคิดว่าน่าจะวาดภาพที่เกี่ยวกับอารยธรรมยุคต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้รอบโลกมาไว้ที่ศาลาแห่งนี้ โดยสอดแทรกคุณธรรมต่างๆ ในพุทธศาสนาไว้ทุกภาพ

เมื่อถามถึงความเหมาะสม พระครูสุเขตสุทธาลังการ พูดไว้อย่างน่าคิดว่า "เมื่อเหรียญมี ๒ ด้าน มุมมองของคนก็มีสองด้าน ความคิดที่แตกต่างเกิดขึ้นเสมอ แต่อาตมามุ่งเน้นเรื่องความรู้เป็นหลัก แม้แต่รูปของศาสนาอื่นก็ยังมี เพราะพระพุทธศาสนาเราไม่ได้อยู่บนโลกเพียงลำพัง การรู้ตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แต่จะให้ดียิ่งกว่าเราต้องรู้คนอื่นด้วยถึงจะอยู่รอด"

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อมีเวลาและโอกาส ขอเชิญไปสักการะขอพร “หลวงพ่อศิลา” โดยเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา วัดทุ่งเสลี่ยมจัดพิธีพุทธาภิเษกพระหลวงพ่อศิลา รุ่น “ฉลองศาลาการเปรียญ ๒๕๕๕” เพื่อหาทุนสมทบการก่อสร้าง ติดต่อสอบถามได้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม โทร.๐๙-๑๒๘๓-๑๕๓๒-๔

๑๗ปีแห่งการเดินทางของหลวงพ่อศิลา

“หลวงพ่อศิลา” ประดิษฐานเป็นมิ่งมหามงคล ณ มณฑปวัดทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ทั้งนี้สำนักโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากรได้ทำการจดทะเบียนให้ พระพุทธรูปศิลา เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย มีชื่อปรากฏในทะเบียนว่า “พระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิ”
korat_temple
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ มีการโจรกรรมหลวงพ่อศิลา จากวัดทุ่งเสลี่ยม

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ได้มีการจัดแสดงที่อังกฤษ กลุ่มอนุรักษ์ชาวไทยได้เขียนหนังสือร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์มติชนว่า ได้พบพระพุทธรูปปางนาคปรก ในหนังสือประมวลศิลปวัตถุ เพื่อประมูลขายของสถาบันโซธบี (Sotheby's Institute) ในกรุงลอนดอน ทราบถึงชาวทุ่งเสลี่ยม จึงทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และกรมศิลปากรเพื่อให้ทางราชการติดตามทวงถามพระพุทธรูป เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน กรมศิลปากรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ และตามทวงหลวงพ่อศิลา

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ คณะกรรมการติดตามทวงพลวงพ่อศิลา นำโดย ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้เดินทางไปตรวจสอบรอยตำหนิ และมอบค่าชดเชยเป็นเงินสองแสนหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวัลลภ เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาสนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงินอีก ๕ ล้านบาท เพื่อนำพระพุทธรูปล้ำค่ากลับคืนสู่ประเทศไทย

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับมาถึงประเทศไทย ณ สนามบินดอนเมือง มีชาวทุ่งเสลี่ยม ได้เหมารถมาร่วมสิบคันรถ พบภาพมหัศจรรย์ มีฝูงค้างคาวมาบินวนเวียนในสนามบินดอนเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะการอัญเชิญหลวงพ่อศิลา เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายหลวงพ่อศิลา เนื่องในปีกาญจนาภิเษก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคืน พร้อมอัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ชาวทุ่งเสลี่ยมจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองหลวงพ่อศิลา จากวันนั้นเป็นต้นมา "วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นงานประจำปีหลวงพ่อศิลา"

ที่มา:http://www.komchadluek.net/detail/20130104/148645/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html#.UOawAqxuWMU

 

Go to top