ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายทศพล ตันติวงษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในมัน สำปะหลัง จ.นครราชสีมา เปิดงานรณรงค์และสาธิตรวมพลคนโคราชพิฆาตเพลี้ยแป้ง ที่ห้องประชุม บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลหนองบัสศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับวิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยวิธีการทาง ธรรมชาติและการใช้สารเคมีป้องกัน โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมา

Go to top