ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

วันนี้( 24 ก.พ.) ที่โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีนายเสรี ทรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่าย และผู้ควบคุมการขาย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญและยโสธร เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 500 คน             

นายเสรี ทรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคอีสาน มีร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและร้านจำหน่ายปุ๋ยจำนวนกว่า 5,000 ร้าน จ.นครราชสีมา มีร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและร้านจำหน่ายปุ๋ยมากที่สุดกว่า 1,500 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านขายปุ๋ย 983 ร้าน และร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย หรือวัสดุทางการเกษตรจำนวน 653 ร้าน ที่ผ่านมาตรวจพบปุ๋ยปลอมและยาฆ่าหญ้าปลอมที่ จ.นครราชสีมาเพียงแห่งเดียว จังหวัดอื่นยังไม่พบมีการนำปุ๋มปลอมมาจำหน่ายในพื้นที่             

อย่างไรก็ตามในปี 2550 เจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดมาตรวจสอบจำนวน 29 ราย ผ่านการตรวจสอบ 26 ราย และผิดมาตรฐาน 3 ราย ซึ่งได้ดำเนินการจับปรับไปแล้ว ส่วนปี 2551 พบผิดมาตรฐาน 2 ราย และในปี 2552 เจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจ 18 ราย ผ่าน 15 ราย ผิดมาตรฐาน 3 ราย             

ส่วนการตรวจสอบปุ๋ย ปี 2551 เข้าตรวจ 46 ร้าน ผ่าน 29 ร้าน ผิดมาตรฐาน 3 ร้าน และพบปลอม 14 ร้านในปี 2552 เข้าตรวจ 45 ร้าน ผ่าน 32 ร้าน พบปุ๋ยปลอม 11 ร้านค้า ผิดมาตรฐาน 2 ราย ซึ่งได้ดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายปุ๋ยปลอมไปทั้งหมดแล้ว โดยผู้จำหน่ายปุ๋มปลอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย ต้องระวางโทษปรับ 1 แสนบาท และปิดกิจการทันที ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้สั่งปิดกิจการร้านจำหน่ายปุ๋ยปลอมไปแล้วรวม 25 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา             

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการนำปุ๋ยปลอมและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาจำหน่าย ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรทุกพื้นที่เร่งออกตรวจจับผู้ประกอบการที่กระทำผิด โดยเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา มีสารวัตรเกษตรประจำอยู่ 2 แห่งคือ 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จะออกตรวจพื้นที่ 15 อำเภอ และ 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จะออกตรวจพื้นที่ 17 อำเภอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

Go to top