ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-วันเด็กแห่งชาติ โคราชคึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่กองบิน1- กองทัพภาคที่ 2 เด็ก ๆ ตื่นเต้นกับการได้ชมสัมผัส เครื่องบินเอฟ-16 รถถัง และปืนใหญ่ อย่างใกล้ชิด

Go to top