ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

4 37
รายงานข่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการเพิ่มเบี้ยคนชราแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว และคาดว่าจะเสนอให้ ครม.เห็นได้ในวันนี้ 23 พ.ค.60 โดยการปรับปรุงแนวทางครั้งเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่รายได้น้อย ให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังจากอายุ 60 ปี หรือช่วงวัยเกษียณได้


สำหรับแนวทางการเพิ่มเบี้ยคนชรา จะเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจริงๆ เท่านั้น โดยจะมีการขอความเห็นชอบจาก ครม.ให้ขยายแหล่งเงินเข้าสมทบในกองทุนชราภาพที่มีอยู่เดิม โดยให้สามารถนำเงินจากผู้สูงอายุที่มีฐานะดี และยินยอมสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยคนชรา ให้โอนสิทธินั้นเข้ากองทุนได้เพื่อนำไปเพิ่มให้กับคนชราที่ความจำเป็นต้องใช้เงินจริง ซึ่งปัจจุบันแหล่งเงินจะมาจากงบประมาณราว 6-7 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้สูงอายุทั้งหมด 8 ล้านคน


ปัจจุบันมีผู้รับเบี้ยชราภาพทั้งหมด 8 ล้านคน ซึ่งได้รับเงินเบี้ยชราทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้น ทั้งที่ ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุและมีรายได้น้อยราว 3 ล้านคน ที่เหลือ 5 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดี สามารถดุแลตัวเองได้ ซึ่งหากมีการสละสิทธิ์และนำเงินไปเติมให้คนจนในจำนวน 3 ล้านคนนี้ โดยปัจจุบันเบี้ยชราภาพอยู่ที่ 600-1,000 บาทต่อเดือน ตามอายุของผู้สูงอายุ ซึ่งทุกคนจะได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย แต่ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุฐานะดีบริจาคเข้ากองทุน และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้สละสิทธิ์แทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกรมธนารักษ์ในการผลิตเหรียญดังกล่าว โดยการปรับปรุงแนวทางคาดว่าจะทำให้เพิ่มเบี้ยชราให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็น 1,200 - 1,500 บาทต่อเดือน

ขอขอบคุณข่าวจาก http://money.sanook.com/486001/ และ สำนักงานพัฒนาสังคม จ.นครราชสีมา

Go to top