×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 2147483647
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 1.สัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจและเครื่องช่วยหายใจ 
 2.มีเลือดออกในทางเดินอาหารจำนวนมาก 
 3.มีภาวะไตหยุดทำงานไม่มีปัสสาวะออก  ซึ่งความผิดปกติทั้งหมดนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนจากปอดและหัวใจหยุดทำงานเป็นระยะเวลานาน 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1431702224
Go to top