ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เผยสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ว่า สภาพอากาศในขณะนี้ เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ทำให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ใน 32 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. มีผู้ป่วยแล้ว 190 ราย โดยพบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในเขต อ.เมือง หนองบุญมาก สีดา โนนไทย ปากช่อง โชคชัย โนนสูง บ้านเหลื่อม สูงเนิน และลำทะเมนชัย

korat_news

นพ.วิชัย กล่าวต่อว่า จากข้อมูลระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 มี.ค. ทั่วประเทศมีผู้ป่วย 458 ราย อัตราป่วย 17.54 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต เทียบกับในช่วงเดียวกันปี 2555 มีผู้ป่วย 144 ราย อัตราป่วย 5.54 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย พบว่าสัดส่วนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 3 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ผิดปกติ เนื่องจากเป็นการระบาดนอกฤดูกาล เนื่องจากปกติไข้เลือดออกมักระบาดช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพ.ค. - ก.ย.ของทุกปี จึงสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกพื้นที่ เร่งป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงกว่านี้ พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประเมินความรุนแรงเพื่อติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิด โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และประสานทุกหน่วยงาน ออกกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยด้วยวิธีผสมผสานทั้งกายภาพและ ชีวภาพ โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านและในบ้าน และใช้ปลากินลูกน้ำ โรยทราย อะเบทกำจัดลูกน้ำ สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุง เน้นมาตรการ 5 ป. อย่างสม่ำเสมอ

"ขอให้ช่วยกันดูแล หากพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวเกิดอาการป่วยไข้สูง ให้กินยาลดไข้ และคอยดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอ้วน และสตรีมีประจำเดือน หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที" นพ.วิชัยกล่าว

 

ที่มา:http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEl4TURNMU5nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB5TVE9PQ==

 

Go to top