ข่าวสารโคราช

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุ...สถานการณ์โลกร้อนแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง คาดการณ์ปีหน้าร้อนตับแลบ เตือนประชาชนเตรียมรับมือคลื่นความร้อนสูงอาจะส่งผลถึงตาย ยอมรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หลายประเทศเป็นสัญญาณเตือนการล่มสลายของโลก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

งาน 20 ปี สุรนารีนิทรรศน์ : ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2553 ก้าวมั่น ทันโลก บนเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พบกับ กิจกรรมต่างๆมากมาย มอเตอร์โชว์ การบรรยายทางวิชาการและอวกาศ งานเกษตรสุรนารี ปี 2553 ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการประชุม เรื่อง การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ ธุรกิจ อาหารท้องถิ่นโคราช กินเข่าค่ำ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงแรมต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการรับปร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ชมการแข่งขันแบดมินตัน : การแข่งขันแบดมินตัน ทีมชาย-หญิง ชิงแชมป์โลก รอบคัดเลือกโซนเอเชีย “SCG แบดมินตัน โธมัส-อูเบอร์คัพ 2010” ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 2,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กำหนด การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553

……………………………….…………..

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 ในวันที่ 25 - 26 - 27 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารีและสวนอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรม การประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การหล่อเทียนพรรษา พิธีเจริญพระพุทมนต์ การแสดง และมหรสพสมโภช ซึ่ง มีรายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกียวข้อง ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ สักการะและระลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นสุดยอดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองคุณย่า ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPนิทรรศการออกร้าน การประกวดนางสาวนครราชสีมา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โคราชเตรียมแผนป้องกัน-แก้ไขปัญหาภัยแล้ง: นายประหยัด เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ และมีแนวโน้มที่ฤดูร้อนในปี 2553 ที่ใกล้จะมาถึง อันเป็นสาเหตุให้อาจเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นได้ในหลายพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและภาวะความเป

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สสว ร่วมกับ ธรรมศาสตร์ จัดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน 15  มิ.ย. นี้ ที่ขอนแก่น

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรมฟรีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “กลยุทธ์สร้างคุณค่า SMEs ไทยในยุค เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่ง ขันให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SMEs ด้วย แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ใช้เอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะนำสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยความคิดใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์จากภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และผู้ประกอบการที่ประสบความ สำเร็จมาเป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับคำ ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ฟรี จำนวน 20 ราย อีกด้วย

 

ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานและโครงการเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-530-9790 , 084-009-3778 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จดลิขสิทธิ์ แมวโคราช ทำพิธี 12 มี.ค. ยืนยันแมวไทย - เพิ่มมูลค่า

เร่งจดลิขสิทธิ์แมวโคราชนำร่อง เพื่อยืนยันว่าเป็นของประเทศไทย ก่อนที่จะจดลิขสิทธิ์แมวไทยพันธุ์อื่น ทั้งวิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ คาดช่วยเพิ่มมูลค่าอีกมหาศาล  ที่รัฐสภา วันที่ 4 มีนาคมนี้ นายประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา นำโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานจดลิขสิทธิ์ แมวโคราช หรือ แมวสีสวาด ซึ่งเป็นของสมาคมสายพันธุ์แมวโคราช พิมาย เป็นแมวตัวแรกของไทยที่นำร่องจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันว่าสายพันธุ์แมวดังกล่าวเป็นของประเทศไทย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าแมวสายพันธุ์ไทยมาก ขึ้น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สกอ. รุดตรวจสอบวิทยาลัยโคราช ฉาว ล่าสุดสั่งปิดหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือ นศ. กว่า 290 คน ให้เทียบโอนไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่น ด้านวิทยาลัยฯ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ชี้หากจะเปิดสอนคณะพยาบาลฯ อีกต้องได้รับการรับรองหลักสูตรใหม่จาก สกอ.และสภาการพยาบาลก่อนคาดใช้เวลาอีกนาน ขณะรมว.ศึกษาธิการสั่งตั้ง กก.ตรวจสอบเอาผิดกับวิทยาลัยฯ ด้วย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายทศพล ตันติวงษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในมัน สำปะหลัง จ.นครราชสีมา เปิดงานรณรงค์และสาธิตรวมพลคนโคราชพิฆาตเพลี้ยแป้ง ที่ห้องประชุม บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลหนองบัสศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับวิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยวิธีการทาง ธรรมชาติและการใช้สารเคมีป้องกัน โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชพบปุ๋ยปลอม-วัตถุอันตรายทางการเกษตรระบาดอื้อ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 เร่งส่งสารวัตรเกษตรออกตรวจจับเพื่อป้องกันการกระทำผิด ล่าสุดสั่งปิดร้านค้าปุ๋ยปลอมไปแล้ว 25 แห่ง

 

วันนี้( 24 ก.พ.) ที่โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีนายเสรี ทรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่าย และผู้ควบคุมการขาย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญและยโสธร เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 500 คน

 

นายเสรี ทรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคอีสาน มีร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและร้านจำหน่ายปุ๋ยจำนวนกว่า 5,000 ร้าน จ.นครราชสีมา มีร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและร้านจำหน่ายปุ๋ยมากที่สุดกว่า 1,500 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านขายปุ๋ย 983 ร้าน และร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย หรือวัสดุทางการเกษตรจำนวน 653 ร้าน ที่ผ่านมาตรวจพบปุ๋ยปลอมและยาฆ่าหญ้าปลอมที่ จ.นครราชสีมาเพียงแห่งเดียว จังหวัดอื่นยังไม่พบมีการนำปุ๋มปลอมมาจำหน่ายในพื้นที่

 

อย่างไรก็ตามในปี 2550 เจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดมาตรวจสอบจำนวน 29 ราย ผ่านการตรวจสอบ 26 ราย และผิดมาตรฐาน 3 ราย ซึ่งได้ดำเนินการจับปรับไปแล้ว ส่วนปี 2551 พบผิดมาตรฐาน 2 ราย และในปี 2552 เจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจ 18 ราย ผ่าน 15 ราย ผิดมาตรฐาน 3 ราย

 

ส่วนการตรวจสอบปุ๋ย ปี 2551 เข้าตรวจ 46 ร้าน ผ่าน 29 ร้าน ผิดมาตรฐาน 3 ร้าน และพบปลอม 14 ร้านในปี 2552 เข้าตรวจ 45 ร้าน ผ่าน 32 ร้าน พบปุ๋ยปลอม 11 ร้านค้า ผิดมาตรฐาน 2 ราย ซึ่งได้ดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายปุ๋ยปลอมไปทั้งหมดแล้ว โดยผู้จำหน่ายปุ๋มปลอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย ต้องระวางโทษปรับ 1 แสนบาท และปิดกิจการทันที ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้สั่งปิดกิจการร้านจำหน่ายปุ๋ยปลอมไปแล้วรวม 25 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการนำปุ๋ยปลอมและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาจำหน่าย ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรทุกพื้นที่เร่งออกตรวจจับผู้ประกอบการที่กระทำผิด โดยเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา มีสารวัตรเกษตรประจำอยู่ 2 แห่งคือ 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จะออกตรวจพื้นที่ 15 อำเภอ และ 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จะออกตรวจพื้นที่ 17 อำเภอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชพบปุ๋ยปลอม-วัตถุอันตรายทางการเกษตรระบาดอื้อ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 เร่งส่งสารวัตรเกษตรออกตรวจจับเพื่อป้องกันการกระทำผิด ล่าสุดสั่งปิดร้านค้าปุ๋ยปลอมไปแล้ว 25 แห่ง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การประกวดภาพโปสการ์ดสมาคมศาลเจ้าแป๊ะกงตรอกจันทร์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา พี่น้อง ประชาชน ร่วมส่งภาพโปสการ์ด โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา (สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน) เข้าประกวด ในหัวข้อ “แป๊ะกงโคมมงคล  แสงแห่งศรัทธา ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2553” ติดต่อ www.bogong-korat.com

***** ขยายเวลาการรับภาพออกไปจนถึง 1 มีนาคม 2553 *****

Go to top