ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ร้านวิเชียรกุ้งย่าง:: ถนน:ช้างเผือก จำหน่าย: เนื้อย่าง, อาหาร, เครื่องดื่ม เวลาเปิด: - แผนที่: google map

 รายละเอียด: เป็นร้านเนื้อย่างบุพเฟ่ต์ที่หลากหลายเมนูอาหาร มีอีกสาขาอยู่ที่ถนน ราชสีมา-โชคชัย

ภาพ:variety.teenee.com

Go to top