แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
korat_funny

 ขอบคุณภาพประกอบจาก เฟสบุ็ค จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

korat_funny
ที่มา:http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1360816037&grpid=09&catid=16&subcatid=1600

 

Go to top