แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

จังหวัดนครราชสีมา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์

ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่นๆไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวเมืองนครราชสีมาประกอบด้วยประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ คือ ประตูชุมพล (ทิศตะวันตก) ประตูพลแสน (ทิศเหนือ หรือที่เรียกกันว่าประตูน้ำ) ประตูพลล้าน (ทิศตะวันออก) และประตูไชยณรงค์ (ทิศใต้ หรือที่เรียกกันว่าประตูผี)  ภายในเมืองมีสระน้ำอยู่ 4 สระ ได้แก่ สระแมว สระแก้ว สระบัว และสระขวัญ

บริเวณรอบเมืองเป็นที่ราบ ทุ่งนาน สวนผักผลไม้ และ ที่เกษตรกรรม ปัจจุบันมีการขยายตัวของเมืองทำให้ค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งการค้า ที่อยู่อาศัย และเขตอุตสาหกรรม  ในบริเวณทางใต้ของเมืองเป็นที่ตั้งของเขตทหาร ได้แก่ ค่ายสุรนารี กองทัพบก และ กองบิน 1 กองทัพอากาศ

โดยตำแหน่งที่ตั้งของเมืองเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก ทั้งทางถนนและทางรถไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีทางหลวงสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ  และเป็นชุมทางรถไฟทั้งสองสาย ได้แก่ สายนครราชสีมา-อุบลราชธานี  และ สายนครราชสีมา-ท่านาแล้ง(ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

 

 

 

Go to top