แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

อบจ.โคราช ทุ่มงบ 155 ล้านบาท สร้างศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) แห่งแรกในภาคอีสาน บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ หวังให้เป็นแหล่งความรู้ด้วยระบบที่ทันสมัย สามารถนำเสนอเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทั้งของโลกและของไทยอย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน เด็กนักเรียน เยาวชน

นครราชสีมา/ น.พ.สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ซึ่งกำลังจะขอพระราชทานชื่อตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา โครงการใดที่เป็นโครงการสำคัญสำหรับประชาชนตนก็จะได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อไปยังสำนักพระราชวัง เหตุที่ตนขอพระราชทานนามเนื่องจากท้องฟ้าจำลองเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ อบจ.นครราชสีมา สร้างขึ้นด้วยงบประมาณสูงถึง 155 ล้านบาท โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เยาวชน นักเรียนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นท้องฟ้าจำลอง แต่ต่อไปนี้จะมีโอกาสได้เห็นเพราะ อบจ.นครราชสีมา กำลังดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสถานที่ก่อสร้างนั้นอยู่ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา

ตรงนี้จะเป็นแนวทางด้านการศึกษาดาราศาสตร์ มีการจำลองท้องฟ้าให้มาอยู่ในอาคารแห่งนี้ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ของท้องฟ้า รูปแบบปรากฏการณ์ผลท้องฟ้า เรียนรู้ดาราศาสตร์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าชมและผู้ศึกษาเรียนรู้

น.พ.สำเริง เผยอีกว่า ท้องฟ้าจำลองแห่งนี้ได้เริ่มประมูลการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2554 และดำเนินการก่อสร้างมาประมาณ 8-9 เดือนแล้ว คาดว่าต้นปี 2555 คงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถเปิดให้ประชาชน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน เข้าชมได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญตนกล้าพูดได้ว่า เครื่องฉายดวงดาวเป็นเครื่องฉายดาวเครื่องที่ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ผลิตขึ้นมาให้กับศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองของโคราชโดยเฉพาะ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสามารถฉายดาวได้ครั้งละ 10 ล้านดวง ถือได้ว่าเป็นเครื่องฉายดาว เครื่องที่ 2 ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ส่วนภายในอาคารบริเวณรอบๆ ท้องฟ้าจำลองนั้นได้สร้างโครงที่แข็งแรง มีที่นั่งรายล้อมและสภาพภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกับสถานที่ด้วย และหากท้องฟ้าจำลองแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะนำความภาคภูมิใจและน่ายินดีมาสู่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ค่าธรรมเนียมการเข้าชมนั้น หากเป็นประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้ชมฟรี ชาวต่างจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเพื่อไว้เป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะได้จัดประชุมเตรียมการในเร็วๆ นี้

Go to top