แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
คนโคราชเฮ! ครม.ไฟเขียวให้รฟม.สร้างรถไฟฟ้าในจ.นครราชสีมา วงเงินลงทุน 32,000ล้านบาท เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit-LRT)  ดำเนินการ 3 ระยะ เริ่มสร้างปี 2563 หวังช่วยลดปัญหาจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวกับกระทรวง ที่ประชุมได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจ.นครราชสีมา พ.ศ…. เพื่อเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดปัญหาจราจร และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

​รูปแบบของโครงการตามผลการศึกษาของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เป็นรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit-LRT) เงินลงทุน 32,600 ล้านบาท ดำเนินการใน 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 วงเงิน 13,600 ล้านบาท มีสายสีส้ม ช่วงแยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า ระยะทาง9.81 กม. 17 สถานี วงเงิน 8,400 ล้านบาท และสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กม. 18 สถานี วงเงิน 5,200 ล้านบาท

ระยะที่ 2 ปี 2566-2568 วงเงิน 4,800 ล้านบาท มีสายสีม่วงช่วงตลาดเซฟวัน-ถนนมิตรภาพ-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 11.92 กม. 9 สถานี

และระยะที่ 3 ส่วนต่อขยายสายสีส้ม ช่วงโรงเรียนเทศบาล 1 – หัวทะเล – ดูโฮม ระยะทาง 5.37 กม. ส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) – ตลาดเซฟวัน และช่วงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ –สำนักงานขนส่งจ.นครราชสีมา สาขา 2 รวมระยะทาง 23.29 กม.และส่วนต่อขยายสายสีม่วง ช่วงม.วงษ์ชวลิตกุล – แยกจอหอ –ค่ายสุรนารายณ์ ระยะทาง 4.48 กม. วงเงินรวม 14,200 ล้านบาท

โดย รฟม.อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมทุน (PPP) คู่ขนานไปกับการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รวม 12,800 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ ร.ฟ.ท.ด้วย

การกู้เงินในครั้งนี้แบ่งได้ 2 วัตถุประวงค์ คือ 1. กู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 12,000 ล้านบาทร.ฟ.ท.มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และได้รับเงินชดเชยการขาดทุนที่ไม่เป็นไปตามจำนวนที่ขาดทุนจริง ส่งผลให้แต่ละปีร.ฟ.ท.ขาดสภาพคล่องทุกปี

โดยมียอดขาดทุนสะสมเฉพาะปี 2550-2560 รวมเป็นเงิน 158,606.293 ล้านบาท ร.ฟ.ท.จึงต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการทุกปี ณ วันที่ 30 ก.ย.2561 ร.ฟ.ท.มียอดหนี้สินเพื่อดำเนินการอยู่ที่ 104,581 ล้านบาท เป็นผลมาจากการไม่ปรับเพิ่มรายได้การขนส่งและสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน และการรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รถจักร และล้อเลื่อนจำนวนมาก

2. กู้ระยะสั้น โดยต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย 1 ปี (30 มี.ค.2562 – 29 มี.ค.2563) วงเงิน 800 ล้านบาท เป็นการให้กู้เพื่อให้มีเงินสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ประสบปัญหาเงินสดขาดมือ ซึ่งในปี 2561 ได้ต่อสัญญาเงินกู้ไปแล้วและจะครบสัญญาในวันที่ 29 มี.ค.2562 นี้ เพื่อความจำเป็น ร.ฟ.ท. จึงต้องต่อสัญญาเงินกู้ดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี

ขอขอบคุณข่าวจาก : https://www.prachachat.net/property/news-270181

Go to top