แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

tsm   เปิดตัวสาวมั่น 20 คนสุดท้าย ชิงตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2012 พร้อมรับเงินรางวัล 5 แสนบาท รถยนต์โตโยต้าพริอุส 

 

m
T1 - สุภาพร มะลิซ้อน
ชื่อเล่น : ฝ้าย
อายุ : 18
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52.9 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เอกศิลป์ลายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
c
T2 - ธนพร โพธาติ๊บ
ชื่อเล่น : อั๊ต
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52.8 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
m
T3 - สุพิชา แสงประทุม
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49.3 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 2 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสาร เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
m
T4 - ราดูวา แอลมาบลู๊ค
ชื่อเล่น : วา
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต โรงเรียนบางกะปิ


m
T5 - วิกตอเรีย ลิซา บลูม
ชื่อเล่น : Vickan
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52.2 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
v
T6 - ธันยาภรณ์ รุ่งเรือง
ชื่อเล่น : เฟิร์น
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์ - คณิต โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
m
T7 - วีนัส นันทะชัย
ชื่อเล่น : แพท
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48.9 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 1 สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
550
T8 - ชุติมณฑน์ ประสานวรรณ
ชื่อเล่น : ชมพู
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45.1 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์ - คณิตพิเศษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
m
T9 - อรจิรภา ซาบีน่า ไมซิงเกอร์
ชื่อเล่น : ซาบีน่า
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48.2 กิโลกรัม
การศึกษา : ปวช. ปี 3 สาขาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยีพัทยา
m
T10 - วริศรา ยู
ชื่อเล่น : จิงจิง
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 44.4 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์
m
T11 - กชมน สิงห์มานนท์
ชื่อเล่น : อาย
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51.3 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 1 สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
m
T12 - นราวดี เรืองเพ็ง
ชื่อเล่น : หนิง
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48.3 กิโลกรัม
การศึกษา : ปวช. ปี 3 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
m
T13 - พลอยพรรณราย ชื่นชม
ชื่อเล่น : ยู่ยี่
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51.6กิโลกรัม
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
m
T14 - ปวีณา อินทร์เพ็ชร์
ชื่อเล่น : โบยี
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก: 47.2 กิโลกรัม
การศึกษา : ปวช. สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
m
T15 - ภูริชญา เจนจบจริง
ชื่อเล่น : เม็ดพลอย
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48.5 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ - ภาษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
m
T16 - ชนนี ห่วงญาติ
ชื่อเล่น : อุ้ม
อายุ : 20 ปี
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49.4 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
m
T17 - แพรวพราว สองเมือง
ชื่อเล่น : พราว
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53.6 กิโลกรัม
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
m
T18 - ศศินีย์ ยังยิ่งยง
ชื่อเล่น : จีจี้
อายุ : 19 ปี
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50.9 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 2 คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
m
T19 - วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
ชื่อเล่น : กวาง
อายุ : 20 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51.2 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 3 สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
m
T20 - ตะวัน จันทรโชตะ
ชื่อเล่น : ตะวัน
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58.1 กิโลกรัม
การศึกษา : ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่มา:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=10-2012&date=11&group=18&gblog=114
Go to top