ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หากไม่สืบสานตำนานบรรพชน คุณค่าสำคัญที่ท่านสร้าง คงเป็นเพียงตำนานเล่าขาน (ห่างจากความจริง)

บทที่ 59 โดย ไอ้หัวเป็ดโคราช

T2841

บรรพบุรุษ "คนอีสาน" มาจากหลวงพระบางและ เวียงจันทน์ วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมา หลายชั่วอายุคน พื้นที่ภาคอีสานเราอาจคิดว่า แห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากร สําหรับคนอีสาน "มันอุดมสมบูรณ์"

"เฮือนไฟ" หรือ คีไฟอีสาน คนอีสานสมัยโบราณนิยมทําห้องครัวอยู่บนบ้าน เรียกว่า "เฮือนไฟ หรือคีไฟ" การหุงต้มอาหารใช้ฟืนเป็นส่วนใหญ่
ใช้ไม้เป็นกระบะเหลี่ยมๆ กว้างยาวประมาณเมตรเศษ ภายในใส่ดินและขี้เถ้าจากฟืนที่ใช้ มี "ก้อนเส้า" หรือ ก้อนหิน 3 ก้อน เป็นฐานที่ตั้งวางหม้อหุงต้ม
ด้านบนมีกระแตะหิ้ง เอาไว้อบปลา โดยใช้ความร้อนจากการหุงต้ม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนอีสานในอดีต

LOGO Duck Head

Go to top