ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

f

 

นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีความรุนแรงในหลายอำเภอ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา จ.นครราชสีมา เพิ่งประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติไป 4 อำเภอ ประกอบด้วย บัวใหญ่ ประทาย บ้านเหลื่อม และลำทะเมนชัย

 ล่าสุดได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมอีก 4 อำเภอ คือ โนนแดง โนนสูง บัวลาย และสีดา รวมมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 8 อำเภอ มีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 52 ตำบล 600 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 4 หมื่น 1พันคน จาก3 หมื่น 5 พันครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 4 แสน 5 หมื่นไร่ และคาดว่าปัญหาภัยแล้งจะยังคงขยายไปในพื้นที่ต่างๆและจะต้องมีพื้นที่ที่ได้รับคามเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
korat
ทั้งนี้ ปภ.จว.นครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24ชั่วโมง รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ำ ในการการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งอย่างทันท่วงที ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 044-242280 044-242230 หรือ สายด่วน 2784 ตลอด 24 ชั่วโมง

น้ำในเขื่อนลำตะคอง
korat
ด้านหม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่ง ของจ.นครราชสีมา โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 148 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47% ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างฯเฉลี่ย อยู่ที่วันละ 346 ลูกบาศก์เมตร ของความจุที่ระดับกักเก็บ 324 ล้าน ลบ.ม., อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำ 49 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 35% ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างฯเฉลี่ย อยู่ที่วันละ 260 ลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม.,

korat

อ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำ 149 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% ได้หยุดการระบายน้ำแล้ว ของความจุที่ระดับกักเก็บ 275 ล้าน ลบ.ม., อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85% ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างฯเฉลี่ย อยู่ที่วันละ 864 ลูกบาศก์เมตร ของความจุที่ระดับกักเก็บ 110 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ มีปริมาณน้ำ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 77% ได้หยุดการระบายน้ำแล้ว ของความจุที่ระดับกักเก็บ 98 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งช่วงนี้ต้องบริหารจัดการน้ำในปริมาณจำกัด โดยจะส่งน้ำให้เฉพาะพื้นที่นาข้าวที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวจนถึงปลายเดือนธันวาคมเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะงดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรทั้งหมด แต่จะปล่อยน้ำรักษาระบบนิเวศน์ให้มีปริมาณที่น้อยที่สุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแล้งปีหน้าต่อไป

ที่มา:http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%97

 

 

Go to top