ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นักศึกษาอาชีวะโคราชไอเดียเจ๋ง ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก แก้ปัญหาชาวนาไม่มีลานตากข้าว เตรียมพัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้ประดิษฐ์ คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต งานนี้มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 16 แห่ง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดกว่า 340 ผลงาน

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

ซึ่งหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ เครื่องอบข้าวเปลือกผลงานของนายเกียรติศักดิ์ ศรีเมือง และนายบุลากร มะเค็ง นักศึกษาชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

สำหรับเครื่องอบข้าวเปลือก เป็นการประดิษฐ์หม้อคั่วปิดฝา ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีใบสำหรับกวนข้าวเปลือก และสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องควบคุม การปิดแก๊สโดยใช้แก๊ส LPG ในการให้ความร้อน

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

เครื่องที่นำมานี้เป็นตนแบบสามารถใส่ข้าวเปลือกอบได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม ใช้เวลาอบครั้งละ 15-20 นาที มีต้นทุนการประดิษฐ์ประมาณ 10,000 บาท ตอนนี้กำลังพัฒนาต่อยอดให้เป็นเครื่องขนาดใหญ่ สามารถอบข้าวได้ครั้งละ 60 กิโลกรัม เพื่อใช้แก้ปัญหาชาวนาไม่มีที่ตากข้าว และใช้เวลาน้อยในการลดความชื้นของข้าวเปลือก เป็นประโยชน์ในการช่วยชาวนาในอนาคต

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.mediastudio.co.th/2016/11/25/77695/

Go to top