ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

je keaw

นางสุจินดา เชิดชัย (เจ๊เกียว) นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่ง และเจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์และบริษัทเดินรถเชิดชัย จำกัด เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้รถทัวร์หมวด 2 และหมวด 3 สามารถปรับลดค่าโดยสาร เพื่อแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสต์ แอร์ไลน์ได้ว่า

จะไม่มีการปรับลดราคาทุกเส้นทาง ทุกที่นั่ง แต่จะมีการลดราคาเฉพาะบางที่นั่ง เช่น 1 คัน อาจลดราคา 4-5 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้า เหมือนโปรโมชั่นของสายการบินต้นทุนต่ำ “ตอนนี้ยังไม่สามารถกำหนดรูปแบบการปรับลดค่าโดยสารที่ชัดเจนได้ เพราะต้องรอให้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการก่อน คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์หนังสือจะส่งมายังผู้ประกอบการเอกชน แต่เบื้องต้นมติที่ออกมาไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องลดราคา แต่ทำให้ราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นใครจะลดหรือไม่ก็แล้วแต่ละบริษัทจะพิจารณา”

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการวิชาชีพ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์พร้อมปฏิบัติตามมติที่ออกมา เบื้องต้นอาจปรับลดค่าตั๋วเป็นบางช่วงเวลาและบางเส้นทาง คงไม่ลดราคาในทุกเส้นทาง.
ขอขอบคุณข่าวจาก http://www.thairath.co.th/content/535789

Go to top