ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

korat_news

 

  
เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม   นายแพทย์พินิศจัย นาคพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณ เปิดเผยถึงอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่พักรักษาอาการอยู่ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษ 9821 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยอาการปอดบวมว่าล่าสุดอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ แต่เป็นแบบช้าๆ ไม่มีไข้ พูดจาโต้ตอบได้มากขึ้น เสมหะลดลง แต่ร่างกายยังอ่อนเพลีย และมีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อย เนื่องจากช่วงนี้ร่างกายของหลวงพ่อคูณอยู่ในช่วงการฟื้นตัว อีกทั้งคณะแพทย์ต้องการให้หลวงพ่อคูณพักผ่อนมากๆ เพราะช่วงนี้ถือได้ว่าภูมิต้านทานของหลวงพ่อคูณยังกลับมาไม่เหมือนเดิม ดังนั้น ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น่าห่วงมากที่สุด เนื่องจากอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ง่าย ดังนั้นทำให้คณะแพทย์ยังคงงดเยี่ยมหลวงพ่อคูรอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้คณะแพทย์ก็ได้เริ่มทำกายภาพบำบัด และทำกายบริหารแขนขาให้กับหลวงพ่อคูณทุกวันโดยทำครั้งละ 15-20 นาที  แต่ระยะนี้ยังต้องทำกายภาพให้หลวงพ่อคูณบนเตียงผู้ป่วยไปก่อน เนื่องจากสภาพร่างกายของหลวงพ่อคูณไม่มีความพร้อม อีกทั้งหากให้หลวงพ่อคูณลุกขึ้นมาปั่นจักรยานไฟฟ้าก็อาจจะทำให้ร่างกายของ หลวงพ่อคูณทรุดลงได้เช่นกัน

 

 

Go to top