Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/vhosts/happykorat.com/httpdocs/plugins/system/pagebuilder3/pagebuilder3.php on line 746
โอรสลับพระเจ้าตากสิน(เจ้าพระยานครราชสีมา)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โอรสลับพระเจ้าตากสิน(เจ้าพระยานครราชสีมา)
ตามประชุมพงศาวดารภาคที่73หน้า67กล่าวว่า เจ้าพระบานครราชสีมา(ทอง อินท์ ณ ราชสีมา) นับเนื่องในฐานะเป็นพระราชโอรสพระเจ้าตากสินมหาราช

เพราะเหตุว่า เจ้าหญิงยวน ราชธิดาพระเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชนนีของเจ้าพระยานครราชสีมา รับราชการฝ่ายใน ณ ราชสำนักสมเด็จพระเจ้าตากสินจนทรงครรภ์แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดเกล้าพระราชทานแก่เจ้าพระยานครราชสีมา(ปิ่น)ๆรับพระราชทานไปเป็นแม่เมืองหาได้ถ์อเป็นภริยาไม่ ในที่สุดเจ้าหญิงยวนประสูติโอรสคือท่านทองอินท์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในจนประดิษฐานพระบรมราชวงศ์ใหม่ ประวัติ ของท่านจึงสับสนไปบ้าง ท่านรับราชการในเมืองนครราชสีมาจนมีตำแหน่งเป็นผู้รักษาเมือง เมื่อต้นรัชการที่2ได้โปรดเกล้าให้ท่านมีบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยา กำแหงสงคราม ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมาชั้นบุตรที่เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาได้แก่พระยานครราชสีมา(เมฆ ณ ราชสีมา)
ชั้นหลานที่เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาคือพระยากำธร พายัพทิศ (ดิศ อินทโสฬส)

Go to top