ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ที่ อ.เมือง น้ำท่วมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอีกหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ หมู่บ้านเคียงเคหะ ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 50 ซม.-1.50 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการอพยพไปอยู่ที่สูงและนำอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ด้าน อ.โชคชัย ราษฎรบ้านด่านเกวียนวิลล่า ต.ด่านเกวียน ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ  1-2 เมตร ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน ที่ อ.ปักธงชัย น้ำที่ล้นจากเขื่อนลำพระเพลิงและน้ำฝน ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในหลายตำบลและภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองปักรวมทั้ง ตลาดสด อ.ปักธงชัย ระดับน้ำสูงประมาณ  50 ซม.- 1 เมตร

 

นอกจากนี้ที่ อ.สีคิ้ว ราษฎรจำนวน 7 หมู่บ้าน ต.หนองน้ำใส ถูกน้ำที่ล้นจากสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำขุนนิยม บ้านซับทวี หมู่ 17 ต.หนองน้ำใส  ไหลเอ่อเข้าท่วมระดับน้ำสูงประมาณ 2 เมตร จึงต้องเร่งอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านไปอยู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัย  และประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนหวั่นเกรงว่าอ่างเก็บน้ำขุนนิยมจะแตกเพราะรองรับปริมาณน้ำไม่ไหว

 

 

ด้านนายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.นครราชสีมา ประกาศพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา จำนวน 10 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดนครราชสีมา ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง  พร้อมกับสั่งการให้เตรียมอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือ ทั้งรถลำเลียง อาหาร น้ำดื่ม เพื่อออกไปให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

 

ประกาศ 10 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครราชสีมา โดยเฉพาะที่ อ.ปากช่อง ถนนมิตรภาพสายบายพาสเลี่ยงตัวอำเภอ ช่วงจากศูนย์การสุนัขทหาร กม.ที่ 73-74 มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไหลเข้าท่วมสูงประมาณ 70 ซม.- 1 เมตร รถยนต์ทุกชนิดที่จะเข้า กทม.ไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องเลี่ยงเข้าไปยังตัวเภอปากช่องแทน ทั้งยังมีราษฎรในหลายหมู่บ้านของ ต.ปากช่อง และ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่องถูกน้ำท่วมต้องเร่งอพยพประชาชนไปอยู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัย และทางอำเภอ 
ส่วนที่ อ.สูงเนิน นายประภาส รักษาทรัพย์ นายอำเภอสูงเนิน พร้อมฝ่ายปกครอง , อบต.และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เร่งช่วยเหลือราษฎรที่ติดอยู่ในหมู่บ้านของ ต.สูงเนิน, ต.เสมาและ ต.นากลาง รวม 20 หมู่บ้าน ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร หลายร้อยหลังคาเรือน และมีพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าวถูกน้ำท่วมประมาณ 2 หมื่นไร่ ส่วนถนนมิตรภาพขาเข้า กทม.จากวัดห้วยตะคร้อ - บ้านนา ต.นากลางและเขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สุงเนิน ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 70 ซม. รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ทาง สภ.สูงเนินร่วมกับตำรวจบ้านต้องเร่งระบายรถยนต์ทุกชนิดที่จะเข้า กทม.ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางสำรองเรียบทางรถไฟเข้าตัวอำเภอสูงเนิน และเปิดเส้นทางพิเศษให้วิ่งสวนช่องจราจรถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมา เนื่องจากการจราจรที่จะเข้า กทม.ติดขัดยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งแต่ ต.โคกกรวด อ.เมือง ถึงปากทางเข้า อ.สูงเนิน ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนในอำเภอสูงเนินระบุว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 50 ปี 
เขต อ.เมืองนครราชสีมา มีน้ำท่วมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ, หมู่บ้านเคียงเคหะ ต.ในเมือง , หมู่บ้านจามจุรี,หนองปลิงใหม่-เก่า,หนองตาคง ,หนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 50 ซม.ถึง 1.50 เมตร ราษฎรหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทางอำเภอเมือง,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาและอบต.ต้องเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการอพยพไปอยู่ที่สูงและนำอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
ด้าน อ.โชคชัย ราษฎรบ้านด่านเกวียนวิลล่า ต.ด่านเกวียน ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร ได้รับความเดือดร้อน ทางนายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านเกวียน ต้องเร่งอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในหมู่บ้านออกไปอยู่ที่สูง และสั่งตัดไฟกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
ส่วน อ.ปักธงชัย น้ำที่ล้นจากเขื่อนลำพระเพลิงและน้ำฝนได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในหลายตำบล และภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองปักรวมทั้ง ตลาดสด อ.ปักธงชัย ระดับน้ำสูงประมาณ 50 ซม.- 1 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยหลังคาเรือนเช่นกัน 
นอกจากนี้ที่ อ.สีคิ้ว ราษฎร 7 หมู่บ้าน ในตำบลหนองน้ำใส ถูกน้ำที่ล้นจากสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำขุนนิยม บ้านซับทวี หมู่ 17 ต.หนองน้ำใส เอ่อเข้าท่วมสูงประมาณ 2 เมตร นายอำเภอสีคิ้วพร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ต้องเร่งอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านไปอยู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัย และประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนหวั่นเกรงว่าอ่างเก็บน้ำขุนนิยมจะแตกเพราะรองรับปริมาณน้ำไม่ไหวอาจจะเกิดโศกนาฎกรรมขึ้นได้ และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรของราษฎรถูกน้ำท่วมเสียหายไปกว่า 1 หมื่นไร่ 
ทั้งนี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 10 อำเภอ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ถ.สุรนารายณ์ อ.เมืองฯ พร้อมสั่งการให้ ปภ.,ฝ่ายปกครองนำเรือท้องแบน รถลำเลียง สะพานแบริ่ง อาหาร น้ำดื่ม เร่งช่วยเหลือราษฎรใน อ.สูงเนิน,ปากช่อง,สีคิ้ว,เมือง และปักธงชัย ที่เข้าขั้นวิกฤติ ทั้งยังประสานแม่ทัพภาคที่ 2 ขอกำลังพล เรือท้องแบนและรถลำเลียงขนาดใหญ่ เข้าไปอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ใน 5 อำเภอดังกล่าาว

 

Go to top