ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การประกวดภาพโปสการ์ดสมาคมศาลเจ้าแป๊ะกงตรอกจันทร์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา พี่น้อง ประชาชน ร่วมส่งภาพโปสการ์ด โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา (สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน) เข้าประกวด ในหัวข้อ “แป๊ะกงโคมมงคล  แสงแห่งศรัทธา ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2553” ติดต่อ www.bogong-korat.com

***** ขยายเวลาการรับภาพออกไปจนถึง 1 มีนาคม 2553 *****

Go to top