ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ส่วนหนึ่งที่แน่ๆเลยสำหรับกรณีนี้ คือ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง การปักปันที่ดินนั้น ก็ต้องกำหนดแนวเขตไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัย เมื่อราว 20 กว่า ปี ที่แล้ว ดังนั้น การขยายพื้นที่ออกไปเพิ่มนั้น ดูๆแล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยน่าจะวาง layout ไว้อย่างชัดเจน แต่หากมหาลัย ได้ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมออกไปนั้น อันนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากกางโฉนดออกดูกันได้เลย ^ ^

ช่าวบ้านประท้วง รุกที่ดิน มทส

ส่วนประเด็นหนึ่งที่ วิพากก์มากคือ ชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์ทำกินนั้น ได้อยู่บนพื้นที่ที่มีโฉนดหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ที่ได้มีการเพาะปลูกทำการเกษตรกันจริงๆหรือเปล่า? เดิมทีเดียวนั้น มหาวิทยาลัยนี้ได้เริ่มการก่อสร้างบนพื้นที่ที่เรียกว่า พื้นที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครราชสีมากันเลยทีเดียว หรืออาจเรียกว่า ป่าเสื่อมโทรมก็ได้  จากนั้นเมื่อความเจริญเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านก็อาจจะมองว่ามหาวิทยาลัยได้รุกล้ำพื้นที่ทำกินของเค้า 

 

ทุกอย่างต้องพิสูจน์กันด้วยหลักฐาน และสติปัญญาเป็นหลัก หวังว่าทุกฝ่ายจะเจรจากันได้อย่างเรียบร้อย เพราะมหาวิทยาัยย่อมต้องอยู่บนชุมชน ดังนั้น ชุมชุนและมหาวิทยาลัย ย่อมจะต้องเกื้อกูลกัน เพื่อความเจริญต่อไปในอนาคตครับ

ช่าวบ้านประท้วง รุกที่ดิน มทส

ขอขอบคุณภาพจาก : Prasit Aui Wanackakit จาก กลุ่มครอบครัวข่าวโคราช จ้า

Go to top