แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_pet

 แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่มนุษย์นำมาจากป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้าน ในปัจจุบันเราจึงพบทั้งแมวป่าและแมวบ้าน จากหลักฐานสมุดข่อยโบราณ แสดงให้เห็นว่า แมวบ้านของเมืองไทยเป็นที่รู้จักและเลี้ยงดูกันมานาน โดยแมวที่มีชื่อเสียงมากและมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวจนได้รับการยกย่องว่าเป็น เอกลักษณ์ของแมวไทยคือ The Siamese Cat มีชนิดต่างๆ คือ แมววิเชียรมาศ จัดเป็นแมวให้ลาภ มักเลี้ยงกันในราชสำนักไทย

แมวโคราช เป็นแมวที่ใช้ประกอบพิธีแห่นางแมวขอฝน เพราะมีลักษณะงดงาม แมวขาวมณี หรือ แมวขาวปลอด เป็นลูกผสมระหว่างแมวขาวปลอดตาสีฟ้ากับแมวขาวปลอดตาสีอำพัน จะมีนัยน์ตา ๒ สี ข้างหนึ่งสีฟ้า และอีกข้างหนึ่งสีเหลืองอำพัน ฝรั่งเรียก Odd Eyes และแมวทองแดง หรือแมวศุภลักษณ์ ปัจจุบันในเมืองไทยหายากมาก แต่กลับพบทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ฝรั่งเข้าใจว่าเป็นแมวพม่า เลยตั้งชื่อว่า Burmese Cat


แมวโคราช หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แมวสีสวาด ได้รับการยกย่องว่า เป็นแมวไทยที่สวยสง่า มีราคาแพงและให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยง มีถิ่นกำเนิดในอำเภอพิมาย ถือว่าเป็นแมวไทยดั้งเดิม มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า แมวมาเลศ หรือ แมวดอกเลา เพราะสีขนคล้ายสีดอกเลา ได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภจะนำไปมอบให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือจริงๆ เท่านั้น สิ่งที่ปรากฏในตัวของแมวมีการแปลความหมายไปในทางที่ดีทั้งสิ้น ได้แก่ สีสวาดออกเทาเงิน คือ สีของเงินและโชคลาภ บ้างว่าสีขนคล้ายหมอกเมฆอันเป็นที่มาของฝน ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาเป็นผลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงาม จึงนิยมใช้แมวชนิดนี้ในพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน ดวงตาที่มีสีเขียวทอง คือ สีของข้าวกล้าในนา ซึ่งจะเติบโตและออกรวงเป็นเมล็ดข้าวต่อไป ศีรษะของแมวโคราช เมื่อดูจากด้านหน้าจะเป็นรูปหัวใจ โดยเฉพาะแมวตัวผู้เห็นได้ชัดเจนมาก และสิ่งนี้คือ สัญลักษณ์ของความรักและความสุข

 

แมวโคราช เป็นแมวขนาดกลาง ขนสั้น ลำตัวแข็งแรงค่อนข้างกลมกว่าแมวไทยชนิดอื่น โครงกระดูกแข็งแรง หลังโค้ง และค่อยเรียวเล็กกลมจนสุดปลายทาง หน้าผากใหญ่และแบน คางและกรามแข็งแรง หูใหญ่ตั้งสูงเด่นบนศีรษะ ดวงตาใหญ่เบิกกว้างเป็นประกายแวววาวเด่นชัด สีของตาเป็นสีน้ำผึ้ง หรือสีอำพัน บางตัวมีตาสีเขียวสุกใส แต่ที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ แมวตาสีอำพัน
 
 
จาก :   หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จังหวัดนครราชสีมา
Go to top