การประกวดรอบคัดเลือก (Audition) กำหนดจัดประกวดในระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.53 – 19 ธ.ค.53 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องซ้อมดนตรีจูนมิวสิค ให้ผู้เข้าประกวดแสดงดนตรีจำนวน 2 เพลง (1 เพลง ช้า และ 1 เพลง เร็ว) โดยใช้เวลาทำการแสดงไม่เกิน 12 นาที และประกาศรอบคัดเลือก (Audition ) ในวันที่ 24 ธ.ค.53

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.junemusic1997.com

Go to top