แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

โคราชทำบุญเมือง ๓๖๔ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูปถวายเป็นพุทธบูชา-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อุทิศบุญให้ท้าวสุรนารี บรรพบุรุษ และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง

-ตั้งกองทุนสาธารณสงเคราะห์ นำปัจจัยและอาหารมอบโครงการจากวัดสู่บ้าน และคณะสงฆ์ ๔ จว.ชายแดนภาคใต้

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๓) พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดทองนพคุณ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเริ่มโดยคณะสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเมือง และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภายในงานได้รับความ สนใจจากข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒.เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา ๓.เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องเมืองนครราชสีมา อาทิ ท้าวสุรนารี ๔.เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท๔ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวพุทธ
๕.เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษ์บ้านเกิด (กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ กตัญญู) ให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวโคราช ๖.เพื่อนําอาหารแห้ง และเงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไปจัดกิจกรรม คณะสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดสวดมนต์ ในบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อหนุนเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพช่างภาพ (ไม่ทราบนาม) และกรุณาแชร์เข้ามาให้ครับ

Go to top