แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทที่ 52 Black Art โดย ไอ้หัวเป็ด โคราช

อีกมุม ของสี ขาว และดำ ความเคลื่อนไหวของแสง เงา “สมมาตร” ในธรรมชาติของงาน (ข้อจำกัดเวลา)

T2829

                ความเฉียบขาดของแสง และเงา ในงานจิตรกรรม “โมโนโทน” Monotone ภาพสองเฉดสี (ขาว ดำ) Black Art เมื่อแสง และเงาสะท้อนอารมณ์ ของชีวิต ในรูปลักษณ์ต่างๆ แต่ละแง่มุม จิตรกรผู้ถ่ายทอดมองเห็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แปลความหมายของสิ่งที่เห็น เกิดขึ้น เป็นอยู่ โดยการจับอารมณ์ภาพแบบไม่ตั้งใจ ไม่จำเพาะเจาะจง (จัดความชัดเจนขึ้นเอง)

เป็นแรงบันดารใจ มุมมองแห่งความประทับใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขององค์ประกอบ ความไม่ซับซ้อนของเนื้อหา (ปกติวิธี ของวิถีธรรมชาติ) แสดงพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ถ่ายทอดความรู้สึก ผ่าน “ดวงตากลมโต” (สัญลักษณ์ แสดงออกถึงอารมณ์ที่ชัดเจน) ความมันวาว การตัดกันระหว่าง มืด สว่าง ขาว และดำ อย่างเด่นชัด แสดงอารมณ์ในขณะนั้นของผู้เป็นแบบ ในความบังเอิญ (ไม่จงใจแสดง) ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในแววตากลมโตนั้นบ่งบอกถึงนัยยะแฝงของความต้องการอะไรสักอย่าง มาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดในชีวิต สร้างจินตนาการให้คิดต่อของผู้เสพ ทำให้ผู้ชมงานศิลป์ เมื่อเพ่งมองภาพ มักจะเกิดอาการ สะบั้น อารมณ์สะเทือนใจทุกครั้ง เมื่อพินิจหาความหมายในอารมณ์ของภาพ ที่ผู้สร้างสรรค์ ต้องการถ่ายทอดความงามภายในอารมณ์ ความรู้สึก ให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตามงาน แบบไม่คาดหวังในการเล่าเรื่องด้วยภาพ (ให้ตัวภาพขยายความตัวเอง โดยไม่ต้องอธิบาย)

LOGO Duck Head

Go to top